Art. 30 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Art. 30

Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.