Art. 116 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XV Objaśnienie wyrażeń ustawowych

Art. 116. Przepisy części ogólnej tego kodeksu stosuje się do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną, chyba że ustawy te wyraźnie wyłączają ich zastosowanie.