Art. 133 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 133. Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 133. Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.