Art. 189 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIII Przestępstwa przeciwko wolności

Art. 189. § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni lub łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 189. § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni lub łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.