Art. 200 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Art. 200. § 1 Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 200. § 1 Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.