Rozdział I Kodeksu karnego

W Rozdziale I Kodeksu Karnego zostało określone kto podlega odpowiedzialności karnej. Przedstawiona jest także definicja czynu zabronionego oraz okoliczności, w których można mówić o zbrodni lub występku.