Rozdział III - Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Rozdział III określa w jakich okolicznościach oskarżony może być zwolniony z podlegania karze. Zostaje ustalone, że osoby, które działały w samoobronie, obronie innej osoby, wprowadzone w błąd, a także w ramach eksperymentu poznawczego, mogą zostać wyłączone z odpowiedzialności karnej.