Rozdział V - Środki karne

W rozdziale V opisane zostały wszystkie środki karne, takie jak: pozbawienie praw publicznych, zakaz wstępu na imprezę masową, przepadek czy świadczenie pieniężne. Rozdział tłumaczy także w jakich okolicznościach konkretne środki karne mogą zostać zastosowane.