Rozdział VII - Powrót do przestępstwa

Rozdział VII mówi o postępowaniu w okolicznościach popełnienia kolejnej zbrodni. W rozdziale zostało podkreślone, że karą za powrót do przestępstwa nie obejmuje się osób, które kolejne przestępstwo popełniły nieumyślnie. Określony został także stosunek do działalności w zorganizowanej grupie oraz do przestępczości jako źródła dochodowego.