Rozdział IX - Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych

Rozdział IX określa sytuacje, w których Sąd wymierza karę łączną wobec sprawcy, który popełnił kilka przestępstw. Opisane zostały między innymi zasady obliczania nowej stawki grzywny oraz łączenia wyroków pozbawienia wolności.