Rozdział XI - Przedawnienie

W Rozdziale XI zostały opisane okoliczności, w których karalność przestępstwa ustaje ze względu na przedawnienie czynu. Zostało także zawarte, że przepisy te nie obowiązują w stosunku do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych.