Myślisz czasem o wysokości swojej emerytury? Zacznij oszczędzać

Wiele osób zastanawia się, jaka będzie ich przyszłość finansowa za rok, czy dwa, ale wciąż niewielu z nas myśli o stanie naszych finansów na emeryturze. Tymczasem na niezbyt optymistyczne perspektywy w tym zakresie wpływa kilka czynników.

Nasze społeczeństwo się starzeje, a faktyczne efekty reformy emerytalnej wciąż trudno do końca ocenić. Szacuje się jednak, że bez dodatkowych oszczędności nasze dochody po przejściu na emeryturę zmniejszą się co najmniej o połowę. Tym samym obniżeniu może również ulec poziom naszego życia.

Dlatego tak ważne jest dodatkowe, najlepiej długofalowe oszczędzanie z myślą o emeryturze. Obowiązuje tu zasada, że im wcześniej zaczynamy, tym lepiej - w osiąganiu odpowiednich zysków pomaga efekt śnieżnej kuli. Najprościej rzecz biorąc, dochód z odsetek uzyskany od wpłacanych przez nas kwot dodaje się do tego kapitału i dzięki temu w kolejnym miesiącu czy roku oszczędzania (w zależności od rozwiązania) zysk naliczany jest już od większej kwoty.

Wszyscy wiemy, że odkładanie pieniędzy łatwo jest zaplanować, ale trudniej zrealizować. Dobrze jest więc wybrać taką formę oszczędzania, która zobliguje nas do regularnego odkładania założonej z góry kwoty. Do takich rozwiązań należą m.in. programy systematycznego oszczędzania w formie opartych o jednostki uczestnictwa produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych, które mogą być ciekawą alternatywą dla IKE.

Po pierwsze - są dość elastyczne. Można wpłacać niewielkie kwoty (w niektórych przypadkach już od ponad 100 zł miesięcznie), dzięki czemu takie rozwiązanie dostępne jest praktycznie dla każdego.

Po drugie - nasze pieniądze inwestowane są w wiele różnych instrumentów (np. fundusze polskie i zagraniczne). Mamy wpływ na to, w jakie fundusze i jakie rynki inwestujemy. Ale też - jeśli nie chcemy samodzielnie decydować o ich wyborze - możemy skorzystać z gotowych, modelowych rozwiązań o zróżnicowanych możliwościach zysku i poziomie ryzyka. Co ważne, wpłacając regularne kwoty przez długi czas, najczęściej od 10 do 30 lat, jednostki funduszy kupujemy po różnych cenach. Wpływa to na zmniejszenie ryzyka inwestycji, ponieważ uśrednia się koszt ich zakupu w całym okresie oszczędzania.

Można też znaleźć rozwiązania, w ramach których wpłacamy tylko część kapitału (np. 20%), a na naszą emeryturę pracuje dużo większa kwota (100%). Tę brakującą część dostajemy niejako na kredyt, który spłacamy regulując comiesięczne składki. Warto też pamiętać, że w przypadku programów systematycznego oszczędzania podatek od zysków kapitałowych opłacamy dopiero po zakończeniu inwestycji. A dzięki temu, że istnieje możliwość wskazania osób uposażonych, mogą one zyskać - w razie potrzeby - dostęp do środków bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Po trzecie - zyskujemy ochronę ubezpieczeniową. Może być nią objęty wpłacony przez nas kapitał. W przypadku naszego rozwiązania "db Inwestuj w Przyszłość" jest to ochrona 100%, co oznacza, że bez względu na koniunkturę nie stracimy wpłaconych składek, a przy tym mamy jednocześnie możliwość osiągania zysków wyższych niż np. na lokatach. Trzeba jednak pamiętać, że - tak jak w przypadku każdej inwestycji - mogą one podlegać okresowym wahaniom. Dodatkowo, w ramach ochrony ubezpieczeniowej nasi spadkobiercy mogą otrzymać świadczenie bez konieczności odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. W niektórych przypadkach możemy też zostać ubezpieczeni od ryzyka niezdolności do pracy spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub ciężką chorobą.

Przystępując do wybranego programu systematycznego oszczędzania należy dokładnie zapoznać się z warunkami oferowanymi w ramach danego rozwiązania. Dotyczy to zarówno tego, w jaki sposób będą inwestowane wpłacane przez nas składki, jak też np. wysokości stosowanych przez daną instytucję opłat (np. administracyjnej czy likwidacyjnej).

Z jakich produktów finansowych korzystasz najczęściej?