Struktury to nie lokaty depozytowe z pewnym zyskiem

Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce rośnie z roku na rok. Ciągle jednak wiedza klientów na temat ?struktur? nie jest wystarczająca

Jak wynika z badania Deutsche Bank PBC zrealizowanego wśród wykształconych mieszkańców dużych miast, tylko 9% deklaruje, że zna mechanizm działania struktur. Jeszcze mniejszy odsetek respondentów z tego typu produktów korzysta - tak zadeklarowało zaledwie 4% badanych. To cały czas bardzo mało, szczególnie, że rynek ma coraz więcej do zaoferowania.

Niewątpliwą zaletą produktów strukturyzowanych jest fakt, że pozwalają inwestować - nawet stosunkowo niewysokie kwoty - w bardzo różne, nierzadko "egzotyczne" indeksy czy aktywa, w które samodzielnie nie bylibyśmy w stanie lokować naszych pieniędzy. Możliwości są ogromne. W zależności od aktualnych analiz i prognoz tworzone są różne rozwiązania, na przykład oparte na indeksach chińskich spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu, surowcach energetycznych, rolnych, cenach złota i wielu innych instrumentach. Z uwagi na zastosowanie różnych mechanizmów osiągania zysku, produkty te nierzadko pozwalają zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach na rynkach. Można też znaleźć takie rozwiązania, których wynik będzie niezależny od koniunktury giełdowej.

Także okres inwestycji w przypadku dostępnych na rynku struktur jest bardzo zróżnicowany. Istnieją rozwiązania kilkumiesięczne, ale i kilkuletnie. Dużym zainteresowaniem cieszą się produkty strukturyzowane z relatywnie krótkim terminem zapadalności, np. 1 rok i 100-procentową ochroną kapitału. Szczególnie w tym przypadku obserwujemy niewystarczającą znajomość mechanizmu działania produktów strukturyzowanych.

Klienci, oczekując ponadprzeciętnych zysków w krótkim czasie, czasami czują się zawiedzeni wynikami inwestycji, które, choć nie przyniosły zysku, przez rok uchroniły ich kapitał przed nieograniczoną stratą (do której mogło dojść w wyniku spadków na rynkach). To sygnał, że "struktury" z pełną gwarancją kapitału są błędnie traktowane jak lokaty depozytowe z pewnym zyskiem.

Klienci, decydując się często na inwestowanie w produkty o dłuższym terminie - np. do trzech, pięciu lat, wybierają raczej te ze specjalnym mechanizmem autocall, który w momencie spełnienia się założonego scenariusza inwestycyjnego, skraca pierwotnie zakładany czas trwania inwestycji na przykład do 6 miesięcy. Takie osoby coraz częściej interesują się certyfikatami strukturyzowanymi dostępnymi w ramach ofert publicznych.