Zły miesiąc dla klientów TFI. Fundusze akcji tureckich średnio 15 proc. w dół

Szczególnie pokrzywdzeni są posiadacze funduszy akcji, zwłaszcza tych zaliczanych do grona funduszy rynków wschodzących - informuje Open Finance. Najsłabiej wypadły fundusze akcji tureckich. W ciągu zaledwie miesiąca wycena ich jednostek uczestnictwa stopniała średnio o 15,6 proc.

Tureckim akcjom, które przez dłuższy czas były ulubieńcami inwestorów, poza wpływem globalnego pogorszenia nastrojów, zaszkodziły społeczne protesty, bezpardonowo tłumione przez tamtejsze władze - komentuje Bernard Waszczyk z Open Finance. Dodaje, że negatywny sentyment wśród inwestorów dotknął także szereg innych rynków zaliczanych do grona rozwijających się. Argentyńska giełda straciła blisko 15 proc., w Brazylii spadki przekroczyły 11 proc. Shanghai Composite Index stopniał zaś o 14 proc.

Czytaj: Polskie fundusze ulokowały w Turcji setki milionów. Co z tą kasą?

Krwista czerwień na warszawskim parkiecie

Spadki rzędu 5-10 proc. zanotowało też większość europejskich parkietów, zarówno tych zaliczanych do rynków rozwiniętych, jak i tych z polityczno-gospodarczego obszaru kontynentu, do którego zalicza się i Polskę. Przełożyło się to na wyniki funduszy akcji globalnych i europejskich rynków wschodzących, które średnio straciły w czerwcu odpowiednio 8,7 i 8 proc.

Spośród głównych wskaźników warszawskiej giełdy najwięcej, bo 9,7 proc., stracił WIG20. Indeks szerokiego rynku, WIG, zakończył miesiąc na 6,4-proc. minusie. Ale już akcje małych i średnich spółek oparły się niedźwiedziom. Indeks średnich spółek, mWIG40, stracił bowiem 1,3 proc., zaś wskaźnik najmniejszych firm wręcz zyskał 1,7 proc. W efekcie posiadacze jednostek uczestnictwa uniwersalnych funduszy polskich akcji średnio stracili 4,7 proc., natomiast funduszy akcji polskich małych i średnich spółek ledwie 0,7 proc.

Odwrót od polskich obligacji

Czerwiec był też niewątpliwie wyjątkowo bolesnym miesiącem dla osób, które zainwestowały w fundusze polskich obligacji. Już w maju rentowność polskich papierów sporo wzrosła, a w czerwcu zjawisko to tylko nabrało tempa. Rentowność obligacji dziesięcioletnich wzrosła z 3,6 do 4,35 proc., czyli o ponad jedną piątą. Wynikający z tego spadek cen obligacji w portfelach funduszy przełożył się na znaczny, bo 2,4-proc. średni spadek wartości jednostek funduszy obligacji skarbowych. Fundusze obligacji uniwersalnych straciły 1,8 proc. Na tym tle nieźle wypadły fundusze obligacji korporacyjnych, tracąc średnio 0,3 proc.

Czytaj: Rajd na polskich obligacjach. Wchodzić w fundusze? "To nie jest dobry moment"

Niewielkie zyski funduszy w euro i dolarach

Spadkom na giełdzie towarzyszyło osłabienie złotego, które wpłynęło pozytywnie na wyniki funduszy inwestujących w aktywa denominowane w walutach. I stąd jedynie dwie kategorie funduszy - dłużne europejskie uniwersalne i dłużne zagraniczne - zakończyły czerwiec na plusie. W pierwszym przypadku średni zysk wyniósł 1,8 proc., a w drugim 0,4 proc.

Więcej o: