InfoDług: Spada liczba zadłużonych Polaków

We wrześniu nasze długi wobec banków, dostawców energii czy z tytułu alimentów spadły o 820 mln zł. Ubyło też 10 tys. dłużników - wynika z najnowszego raportu InfoDług.

Na pierwszy rzut oka są to spadki symboliczne, bo zadłużenie Polaków wynosi 39 mld zł, a na listę dłużników wpisanych jest blisko 2,3 mln Polaków. Jednak w sześcioletniej historii publikowania tego raportu spadek długów i liczby dłużników odnotowano do tej pory tylko raz.

Raport przygotowuje BIG InfoMonitor, jedna z trzech firm w Polsce mających licencje na prowadzenie bazy dłużników. Mogą do niej trafiać informacje o długach przekraczających 200 zł, których data płatności została przekroczona co najmniej 60 dni. Baza nie pokazuje pełnego obrazu naszych długów, bo wierzyciel może, ale nie musi, wpisać do niej dłużnika. Przewagą tej bazy nad pozostałymi dwiema jest to, że uwzględnia ona również dane z Biura Informacji Kredytowej, a więc informacje o długach wobec banków i SKOK-ów. A to duża część niespłacanych zobowiązań.

Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy województw: śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Zadłużenie tej czwórki to ponad połowa wszystkich niespłaconych w terminie zobowiązań.

Raport pokazuje też dłużnika rekordzistę, którym od lat jest ta sama osoba. Mieszkaniec woj. mazowieckiego zadłużony jest już na 108 mln zł. W sumie pierwsza dziesiątka największych dłużników ma na głowie ponad 1 proc. wszystkich zaległości Polaków.

Więcej o: