Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? To już ostatnie dni

Wszyscy ci, którzy otrzymali specjalne pismo z wyliczeniem wysokości daniny, będą musieli zapłacić podatek od nieruchomości do połowy marca. Do jego uiszczenia są zobowiązani właściciele gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

"Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Oznacza to, że termin płatności I-szej raty podatku od nieruchomości dla podatników będących osobami fizycznymi (15 marca roku podatkowego) przypadający w 2020 r. w niedzielę zostanie przedłużony do 16 marca 2020 r." - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów cytowanym przez portal tvn24bis.pl.

Zobacz wideo Tomczyk: W 3 lata PiS podniósł kilkadziesiąt opłat i podatków

Do zapłacenia podatku od nieruchomości w powyższym terminie zobowiązani są właściciele gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z obowiązku zwolnieni są jednak podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy do tej pory nie otrzymali decyzji ustalającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2020 r. 

Podatek od nieruchomości w 2020 r. Kto musi wywiązać się z obowiązku?

Daninę są zobowiązani zapłacić właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach posiadacze zależni nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość podatku jest określana przez samorządy, a dokładnie rady gmin. Stawki nie mogą jednak przekroczyć górnych granic przewidzianych przez ministra finansów.

Do połowy marca trzeba zapłacić podatek od nieruchomości. Jakie stawki w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku?

W przypadku stolicy, Krakowa i Gdańska stawki za metr kwadratowy od 1 stycznia 2020 r. są takie same. Wynoszą one: 81 groszy od budynków mieszkalnych (o 2 grosze więcej niż w 2019 r.), 95 groszy od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (o 2 grosze więcej), 50 groszy od gruntów pozostałych (o 1 grosz więcej), 23,90 złotych od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (o 43 grosze więcej).

Pewne różnice w wysokości stawek we Wrocławiu są nieznaczne i dotyczą tylko budynków mieszkalnych, za które opłata wynosi 80 groszy za metr kwadratowy oraz budynków na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,89 zł za metr kwadratowy.

Więcej o: