Mieszkania w Polsce są warte 6,5 biliona złotych. Mocny wzrost. NBP pokazał raport

Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w 2022 roku wyniosła około 6,5 biliona złotych. To oznacza wzrost o 12,6 procent rok do roku - wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski.
Zobacz wideo Glapiński ogłosił dobrą nowinę: Inflacja jest już jednocyfrowa

W poniedziałek NBP przedstawił "Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.", który przygotowano w Departamencie Stabilności Finansowej. Wskazano w nim, że szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2022 r. wyniosła ok. 6,5 bln zł, wobec 5,8 bln zł na koniec 2021 r. To oznacza wzrost o 12,6 proc. w ujęciu rocznym.

Rynek nieruchomości w Polsce. Wzrost wartości nieruchomości komercyjnych

To efekt "wzrostu zarówno powierzchni zasobu mieszkań (ok. 2,2 proc. rok do roku w dużych miastach oraz ok. 1,7 proc. w 2022 r. w mniejszych ośrodkach), jak i cen transakcyjnych (ok. 2 proc. rok do roku w Warszawie, ok. 10 proc. w 6. i 10. miastach oraz ok. 13 proc. w mniejszych ośrodkach)" - czytamy w raporcie.

Wskazano również, że szacowana wartość nieruchomości komercyjnych stanowiła około 380 mld zł, przy 355 mld zł w 2021 r. Z kolei wartość nieruchomości mieszkaniowych na koniec omawianego okresu odpowiadała ok. 211 proc. PKB, a komercyjnych ok. 12 proc. PKB.

Mieszkania w Polsce. "Zwiększyła liczba mieszkań w zasobie na 1000 ludności i przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę"

Autorzy raportu podkreślili, że w ubiegłym roku poprawiła się sytuacja mieszkaniowa. "Zwiększyła się liczba mieszkań w zasobie na 1000 ludności (wyniosła ok. 413 wobec 405 w 2021 r.) oraz przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (ok. 31,1 m kw. wobec 30,4 mkw. w 2021 r.). Zmalała jednocześnie przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie (2,4 wobec 2,5 w 2021 r.)" - czytamy.

Poprawę sytuacji mieszkaniowej odnotowano w grupie wszystkich miast wojewódzkich. Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych określany na podstawie wskaźników nasycenia i zaludnienia, nadal notowano w grupie miast największych pod względem liczby ludności. "Efekty budownictwa mieszkaniowego mierzone liczbą mieszkań przekazanych do eksploatacji w 2022 r. w Polsce osiągnęły rekordowy poziom - oddano do użytkowania niemal 238,5 tys. lokali, z tego w miastach wojewódzkich 72,8 tys." - wskazano w raporcie.

Więcej o: