PIT 2021. Deklaracje podatkowe za 2020 rok dla emerytów i rencistów. Jak się rozliczyć?

Zbliża się okres rozliczenia podatkowego. Deklaracje podatkowe mogą złożyć też emeryci i renciści. Jak rozliczają osoby pobierające zasiłek z ZUS? Sprawdź.

Od poniedziałku 15 lutego można zacząć rozliczanie podatków. Tego dnia na portalu Twój e-PIT pojawią się gotowe zeznania podatkowe dla osób rozliczających się na formularzach PIT-36 i PIT-37. Podatki rozliczają także osoby pobierające emeryturę i rentę. 

Zobacz wideo Kogo dotknie ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Rozliczenie podatkowe emerytów i rencistów

ZUS w 2021 roku będzie wysyłał dwa formularze wszystkim osobom, które pobrały z urzędu świadczenie w 2020 roku przynajmniej raz. 

PIT-40A to formularz przeznaczony dla podatników z kwotą niedopłaty podatku, czyli gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku. Niedopłata zostanie potrącona z bieżących świadczeń.

PIT-11A trafi do osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Jak informuje ZUS PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku. W tym roku ZUS nie rozlicza takich osób. Muszę one samodzielnie potwierdzić dane z PIT-11A i zatwierdzić deklarację podatkową na portalu Twój e-PIT lub poczekać aż Urząd Skarbowy automatycznie zaakceptuje ją po 30 kwietnia 2021 r. Także do 30 kwietnia można odliczyć ulgi podatkowe. 

PIT-11A otrzymają również osoby, które:

  • złożyły w ZUS wniosek przed końcem roku podatkowego o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,
  • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,
  • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
  • nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS (w związku ze zmianą art. 34.ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i którą stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.).

ZUS prześle także formularz PIT-11, czyli informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób, które otrzymały:

  • świadczenie należne po osobie zmarłej,
  • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego).

Formularze powinny trafić do płatników do 31 grudnia. 

Jak rozliczają się pracujący emeryci i renciści?

PIT-11A lub PIT-11 służą im za podstawę do uzupełnienia zeznania podatkowego na formularzu PIT-37. Jeśli więc jesteś na rencie bądź emeryturze i dodatkowo pracujesz, musisz jak każdy płatnik zatwierdzić przygotowaną wcześniej przez fiskusa deklarację podatkową. Gotowe dokumenty znajdą się 15 lutego na portalu Twój e-PIT, który jest częścią e-Urzędu Skarbowego. 

Jak emeryci i renciści odliczają 1 proc. podatku na OPP?

Jeśli emeryt chce przekazać 1 proc. na Organizację Pożytku Publicznego, musi wypełnić druk PIT-OP. Następnie dokumenty należy przekazać do swojego urzędu skarbowego. Jeśli nie następuje zmiana OPP względem poprzedniego roku, do której ma trafić 1 proc. podatku, to emeryt nie musi nic robić. Urząd skarbowy dokona tego sam przez usługę Twój e-PIT. Ważne jednak, by wybrana organizacja znajdowała się aktualnym wykazie OPP. 

Emeryci i renciści uzyskujący dodatkowy przychód i rozliczają się z formularza PIT-37 mogą zrobić to także przez właśnie ten formularz. By przekazać 1 proc. podatku należy podać numer KRS organizacji, do której mają trafić pieniądze. 

Zmiana w realizacji wniosku o niestosowanie 1/12 kwoty zmniejszenia zaliczki na podatek

ZUS na podstawie pisemnego wniosku podatnika złożonego w 2020 r., będzie obliczał i pobierał zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeśli podatnik chce, aby jego zaliczki na podatek dochodowy były pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, musi złożyć wniosek - informuje instytucja

Więcej o: