Emerytura pomostowa. Dla kogo? Jak uzyskać świadczenie? [WARUNKI]

Emerytura pomostowa to jedna z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. W kwietniu zmieniły się zasady przyznawania świadczenia, dzięki czemu łatwiej je uzyskać. Jakie warunki należy spełnić?

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. podejmujące pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, czyli tzw. emeryturę pomostową. ZUS zmienił zasady rozpatrywania wniosków i nie bierze pod uwagę jednego z kluczowych elementów zgłoszeń.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytury. ZUS zmienił zasady przyznawania emerytur pomostowych

Od 20 kwietnia 2022 r. zakład może pozytywnie rozpatrywać wnioski o wcześniejszą emeryturę tych seniorów, którzy przed złożeniem formularza nie zrezygnowali z pracy. Jeśli spełnione zostaną określone warunki, a ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, to przyzna prawo do wcześniejszej emerytury. Wypłaty świadczenia będą jednak zawieszone, aż do momentu zakończenia pracy.

Jeśli senior nie rozwiąże stosunku pracy, kwota ustalona w decyzji o przyznaniu wcześniejszej emerytury nie będzie ostateczna. ZUS obliczy ją ponownie, dopiero w chwili zakończenia pracy i złożenia wniosku o wypłatę emerytury.

Emerytura pomostowa. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Żeby zyskać prawo do wcześniejszej emerytury, seniorzy muszą spełnić kilka warunków. Po pierwsze powinni wykonywać pracę w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze. Ponadto osoby ubiegające się o emeryturę "pomostową" muszą:

  • wykazać okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • wykonywać przed 1 stycznia 1999 pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, wymienioną w dotychczasowych przepisach, albo pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uwzględnioną w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • od 31 grudnia 2008 wykonać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wskazaną w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • seniorzy muszą także spełnić pozostałe warunki, uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy.

Emerytura pomostowa - jakie dokumenty są potrzebne oprócz wniosku?

Osoby ubiegające się o emeryturę pomostową oprócz wniosku muszą dostarczyć do ZUS-u te dokumenty:

  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych;
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej;
  • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]
Więcej o: