Dzięki temu świadczeniu możesz zyskać nawet ponad 3 tys. zł. Kto może je otrzymać?

Świadczenie kompensacyjne jest formą zasiłku przedemerytalnego oferowanego przez ZUS. Przysługuje ono wyłącznie osobom, które pracowały jako nauczyciele w placówkach oświatowych. Komu przysługuje świadczenie? Ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze?

Świadczenie kompensacyjne jest formą świadczenia przedemerytalnego, z którego skorzystać mogą nauczyciele, pracujący na swoim stanowisku minimum 20 lat. Ważne jest, aby rozwiązanie umowy z pracodawcą nastąpiło przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To jednak niejedyne warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Zobacz wideo Dramatyczna prognoza GUS-u. Polska może stracić nawet 11 mln mieszkańców

Kto może otrzymać świadczenie kompensacyjne?

Według informacji opublikowanych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się osoby, które były zatrudnione na stanowisku nauczyciela w takich placówkach, jak:

 • publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły (wyjątek stanowią niepubliczne szkoły nieposiadające uprawnień szkoły publicznej),
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz ośrodki socjoterapii,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, a także specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,
 • placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe.

Co więcej, wnioskujący musi ukończyć odpowiedni wiek, który uprawniać go będzie do uzyskania świadczenia. Wiek ten, to w przypadku kobiet:

 • co najmniej 55 lat do końca 2024 roku,
 • co najmniej 56 w latach 2025-2026,
 • co najmniej 57 w latach 2027-2028
 • co najmniej 58 w latach 2029-2030,
 • co najmniej 59 w latach 2031-2032,

a w przypadku mężczyzn:

 • co najmniej 59 lat w latach 2021-2022,
 • co najmniej 60 lat w latach 2023-2024,
 • co najmniej 61 lat w latach 2025-2026,
 • co najmniej 62 lat w latach 2027-2028,
 • co najmniej 63 lat w latach 2029-2030,
 • co najmniej 64 lat w latach 2031-2032.

Kolejnym kryterium jest posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego, który wynosi co najmniej 30 lat w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Ważne jest, aby w stażu mieściło się co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wyżej wymienionych jednostkach. Świadczenie kompensacyjne może być przyznane wyłącznie wtedy, kiedy stosunek pracy zostanie rozwiązany na wniosek świadczeniobiorcy lub kiedy wygaśnie on w określonych okolicznościach. 

Ile wynosi dodatek dla nauczycieli?

Świadczenie kompensacyjne można określić jako odpowiednik emerytury pomostowej dla nauczycieli. Jego wysokość ustalana jest indywidualnie. Obecnie przeciętna wysokość takiego dodatku to około 3,5 tysiąca złotych. Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć fizycznie w oddziale ZUS lub wysłać go drogą elektroniczną. Warto podkreślić, że prawo do świadczenia kompensacyjnego ma charakter okresowy. Oznacza to, że ustaje ono w dniu poprzedzającym osiągnięcie wieku emerytalnego lub poprzedzającym dzień, w którym senior nabywa prawo do emerytury, np. w przypadku emerytury wcześniejszej. 

Więcej o: