Ile mogą dorabiać emeryci i renciści? ZUS może zawiesić świadczenie

Od pierwszego września obowiązują nowe limity przychodów dla emerytów i rencistów. Osoby, które dorabiają na wcześniejszej emeryturze, powinny mieć je na uwadze. Ich przekroczenie skutkuje bowiem obniżeniem lub całkowitą utratą świadczenia. Z powodu spadku przeciętnego wynagrodzenia progi graniczne przychodów są jednocześnie mniejsze, niż w ubiegłym kwartale.

Osoby otrzymujące emerytury lub renty mają możliwość dorabiania. Warto przy tym jednak pamiętać, że obowiązują limity przychodów, których przekroczenie może skutkować obniżeniem lub wycofaniem miesięcznego świadczenia. Te kwoty graniczne dla emerytów i rencistów zmieniły się z dniem pierwszego września 2023 roku.

Zobacz wideo Na co zamierzasz przeznaczyć czternastą emeryturę? [SONDA]

Ile można dorobić do emerytury, aby nie utracić świadczenia?

Kwota graniczna przychodów dla emerytów i rencistów uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale wyniosło 7005,76 zł. Było więc niższe niż w kwartale pierwszym, kiedy wyniosło 7124,26 zł, co oznacza, że emeryci i renciści będą mogli dorobić mniej.

Emerytura lub renta zostanie zmniejszona, jeśli przychód jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od września tego roku kwota graniczna wynosi 4904,10 zł. W przypadku wyższego miesięcznego przychodu emerytura lub renta zmniejszana jest o wartość przekroczenia. Świadczenie nie może zostać obniżone o więcej, niż wynosi kwota maksymalnego zmniejszenia. Ta ostatnia do końca lutego 2024 r. wynosi 794,35 zł w przypadku emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 zł w przypadku osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Jeśli miesięczny przychód przekroczy natomiast 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, emerytura lub renta zostanie zawieszona przez ZUS. Od września limit ten wynosi 9107,50 zł. Obydwie kwoty graniczne obowiązywać będą do końca listopada bieżącego roku.

Dorabianie do emerytury i renty. Limity nie obowiązują wszystkich

Warto podkreślić, że ograniczeniami w dorabianiu do emerytury nie muszą martwić się osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Świadczenia nie zostaną obniżone w przypadku kobiet, które ukończyły 60 lat i mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat. Ograniczenia nie obowiązują również w przypadku osób pobierających renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą, oraz rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Więcej o: