Staż pracy. Jakie okresy składkowe i nieskładkowe wliczają się do emerytury? Na co wpływają?

W przypadku osób urodzonych od 1949 roku staż pracy nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury. Jest jednak uwzględniany przy szacowaniu kapitału początkowego. Propozycje w sprawie emerytur z ostatniej konferencji PiS wskazuje jednocześnie, że w kwestii oczekiwanego stażu pracy może się wiele zmienić.

Staż pracy jest czynnikiem uwzględnianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy ustalaniu prawa do minimalnej emerytury. W przypadku kobiet wynosi on 20 lat, mężczyznom natomiast 25 lat. Warunkiem jest również osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podczas wyliczania łącznego czasu pracy ZUS uwzględnia okresy składkowe i nieskładkowe. Długość okresów nieskładkowych wliczonych do łącznego czasu pracy może wynosić maksymalnie jedną trzecią wszystkich okresów składkowych. 

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Staż pracy. Co wlicza się do okresów składkowych i nieskładkowych?

Poradnik opublikowany na stronie ZUS wyjaśnia, że na okresy składkowe, jak wskazuje sama nazwa, przekłada się czas, w którym opłacaliśmy składki na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe. Do okresów składkowych wliczają się przede wszystkim lata przepracowane na umowie o pracę, choć nie zalicza się do nich jednocześnie umów zlecenie i umów o dzieło. Można wliczyć do nich natomiast okresy:

 • czynnej lub zawodowej służby wojskowej,
 • służby w służbach mundurowych,
 • pobierania zasiłku macierzyńskiego,
 • pracy u zagranicznych pracodawców, jeżeli w okresie tym były opłacane składki w Polsce,
 • czasowego pozostawania bez pracy z powodu niemożności jej otrzymania lub niemożności podjęcia szkolenia zawodowego,
 • niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy na podstawie przepisów kodeksu pracy zostało wypłacone wynagrodzenie lub odszkodowanie.

Do stażu pracy wliczają się również okresy nieskładkowe, na które składa się czas, w którym nie mieliśmy obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych. Wliczają się do nich między innymi okresy:

 • pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub opiekuńczego albo świadczenia rehabilitacyjnego,
 • niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie,
 • urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, lub innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem,
 • nauki w szkole wyższej, pod warunkiem jej ukończenia,
 • udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia,
 • studiów doktoranckich i aspirantury naukowej.

Konferencja Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński zapowiada wprowadzenie emerytur stażowych

Podczas konferencji PiS, która odbyła się w sobotę 9 września, prezes partii Jarosław Kaczyński wrócił do kwestii emerytur stażowych. - Dzisiaj mogę powiedzieć z radością: 38 lat (pracy - red.) dla kobiet, 43 lata dla mężczyzn - zapowiadał prezes partii PiS. - Jest wiele pań, które zaczęły pracować w wieku 18 lat, po 38 latach to będzie wiek 56 lat. Wielu mężczyzn zaczęło w tym samym wieku pracować, później ci starsi byli w wojsku, to liczy się do stażu pracy. 43 lata to będzie wiek 61 lat dla mężczyzn - przekazał polityk.

Jarosław Kaczyński podkreślił jednocześnie, że emerytury stażowe mają mieć charakter propozycji, nie zaś przymusu. - To dla tych ludzi jest pewna propozycja, nie przymus, bo każdy może pracować do 67. roku życia - podkreślał prezes partii PiS. - Sądzę, że wielu na tę propozycję czekało - podsumowywał.

Więcej o: