Seniorzy mają prawo do dodatków dla emerytów. Komu ZUS wypłaci dodatek pielęgnacyjny lub kombatancki?

Wielu seniorów może otrzymać rozmaite dodatki do emerytury. Aby ZUS wypłacił te środki, należy złożyć do urzędu odpowiednie wnioski. Dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki to świadczenia, których kwota wynosi prawie 300 złotych.

Część emerytów może ubiegać się o dodatki warte kilkaset złotych. Do takich świadczeń należy m.in. dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie w czasie drugiej wojny światowej oraz dodatki dla kombatantów i byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych do pracy w latach 50. ubiegłego wieku. Osoby, które są uprawnione do tych świadczeń, będą otrzymywać 294,39 zł, jeżeli złożą w ZUS odpowiednie wnioski.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 163 [zawiera moduł sponsorowany]

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury z ZUS. Osoby niezdolne do pracy muszą złożyć wniosek

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany emerytom, którzy należą do jednej z dwóch grup:

  • seniorów po 75. roku życia;
  • osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Osoby niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny, jeżeli złożą w urzędzie odpowiedni wniosek oraz zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza nie później niż na miesiąc przed dniem składania wniosku. Osoby, które ukończyły 75. rok życia, nie muszą składać żadnych dokumentów. ZUS przyznaje im prawo do dodatku pielęgnacyjnego z urzędu i wypłaca świadczenie wraz z emeryturą.

Komu ZUS wypłaci dodatek kombatancki, za tajne nauczanie i dla przymusowo zatrudnianych?

Emerytom, którzy są kombatantami lub ofiarami represji, przysługuje dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny. To drugie świadczenie, którego kwota wynosi obecnie 44,16 zł, należy się także wdowom oraz wdowcom po kombatantach i ofiarach represji.

Dodatek za tajne nauczanie jest przeznaczony dla nauczycieli spełniających przynajmniej jeden z dwóch warunków:

  • prowadzenie tajnego nauczania w czasie okupacji podczas drugiej wojny światowej;
  • prowadzenie przed 1 września 1939 r. nauczania w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

O dodatek dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych mogą natomiast ubiegać się osoby, które:

  • były żołnierzami zastępczej służby wojskowej i w latach 1949-1959 zostały przymusowo zatrudnione w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych;
  • były żołnierzami z poboru w 1949 r. wcielonymi do ponad kontyngentowych brygad "Służby Polsce" i zostały przymusowo zatrudnione w kopalniach węgla i kamieniołomach;
  • były żołnierzami przymusowo zatrudnionymi w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.
Więcej o: