Prawie 300 zł dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Przysługuje dwóm grupom, ale jest pewien warunek

Emerytom, którzy ukończyli 75. rok życia z urzędu przysługuje dodatek pielęgnacyjny. Jest on doliczany do miesięcznej emerytury bez konieczności złożenia osobnego wniosku. Z dodatku, który wynosi obecnie blisko 300 zł, skorzystać mogą również osoby niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W ich przypadku konieczne jest jednak posiadanie odpowiednich dokumentów.

Określone grupy ludzi mogą skorzystać z dodatku pielęgnacyjnego przyznawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Obecnie jego wysokość wynosi 294,39 zł. Wartość dodatkowego świadczenia zostaje podwyższona każdego roku w marcu wraz z waloryzacją emerytury.

Zobacz wideo Waldemar Pawlak: Emerytury muszą podlegać klasycznej waloryzacji

Pierwszą z grup, którym przysługuje prawo do dodatku pielęgnacyjnego, są emeryci po 75. roku życia. W ich przypadku nie jest wymagane składanie żadnego wniosku. Dodatek do świadczenia przyznawany jest z urzędu i po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinien każdego miesiąca trafiać na konto wraz z emeryturą. Oprócz emerytów z dodatku pielęgnacyjnego skorzystać mogą również młodsze osoby, lecz muszą spełnić określone warunki.

Dodatek pielęgnacyjny dla osób niezdolnych do pracy. Komu przysługuje świadczenie?

Jak dowiadujemy się z portalu ZUS, dodatek pielęgnacyjny przysługuje również innej grupie - osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Aby je otrzymać, trzeba posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione i podpisane przez swojego lekarza prowadzącego. Dokument musi zostać podpisany najpóźniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o dodatek pielęgnacyjny.

ZUS może jednak nie zgodzić się na przyznanie świadczenia w przypadku osób, które spędzają w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych więcej niż dwa tygodnie w miesiącu. Reguła ta obowiązuje zarówno w przypadku emerytów po 75. roku życia, jak i osób niezdolnych do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Jak złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne i jakie dokumenty są potrzebne?

Wniosek o otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego można złożyć w dowolnej jednostce ZUS osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego. Do dokumentów, które muszą trafić do ZUS należą:

  • wniosek o dodatek pielęgnacyjny (dostępny na portalu ZUS),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (dostępne na portalu ZUS) wypełnione przez lekarza prowadzącego najpóźniej miesiąc przed składaniem wniosku,
  • dokumentacja medyczna (opcjonalnie).

Jak informuje ZUS, decyzja o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni.

Więcej o: