Emerytury pomostowe. Kto dostanie świadczenie po nowelizacji przepisów? O tym warto pamiętać

Wraz z nowym rokiem w życie wejdzie nowelizacja przepisów o emeryturach pomostowych. Co to oznacza? Kto otrzyma świadczenie?

W połowie sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, zgodnie z którą uchylone zostają przepisy zakładające wygaszanie tych świadczeń. Przepisy wejdą w życie wraz z nowym rokiem, a według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z emerytur pomostowych będzie mogło skorzystać wówczas ok. 7,3 tys. osób.

Zobacz wideo Czym właściwie są emerytury stażowe?

Kto dostanie emeryturę pomostową? Od 2024 roku obowiązywać będą nowe przepisy

Nowelizacja przepisów zniosła zasadę, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom, które pracowały w szczególnych warunkach przed 1999 rokiem. Nadal obowiązywać będą jednak inne wymogi, w tym taki: by móc otrzymać świadczenie, konieczne jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. Jak zaznacza wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, warunek ten "nie ma charakteru absolutnego" - pisze Business Insider. Zgodnie ze wspomnianym wyjątkiem "pracownik może zyskać pomostówkę, nawet gdy nie pracował w szczególnych warunkach po 2008 r., jeśli spełnia pozostałe wymogi do otrzymania świadczenia i w dniu wejścia w życie ustawy (1 grudnia 2009 r.) posiadał staż pracy w szczególnych warunkach uprawniający do wcześniejszego świadczenia (czyli - w zależności od rodzaju pracy - 10 lub 15 lat)" - pisze portal.

Emerytury pomostowe - zasady. Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia?

Od nowego roku prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwać pracownikom, którzy spełniają następujące warunki:

  • urodzili się po 31 grudnia 1948 r.,
  • osiągnęli co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
  • pracowali w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat (w kilku wyjątkach jest to 10 lat),
  • ich okres składkowy wynosi co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni),
  • wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r.

Wykaz prac o szczególnym charakterze lub szczególnych warunkach można znaleźć na stronie ZUS-u pod tym adresem.

Więcej o: