Skutki kryzysu demograficznego w Japonii. Seniorzy muszą pracować po 70. roku życia

Japonia, jedna z największych gospodarek Dalekiego Wschodu, od lat zmaga się z kryzysem demograficznym i gwałtownym starzeniem się społeczeństwa. Niska wysokość świadczeń emerytalnych sprawia, że coraz więcej japońskich seniorów decyduje się kontynuować pracę zarobkową nawet po 70. roku życia.

Japonia jest krajem, w którym większość seniorów nie może liczyć na godziwą emeryturę. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest demografia państwa, które należy do najszybciej starzejących się na świecie. Według wyników prognoz przytoczonych przez "The Diplomat" w roku 2020 liczba Japończyków po 65. roku życia przekroczyła 36 milionów. Jest to rekordowy wynik w historii tego państwa, równy 29 proc. całej populacji. Według prognoz demograficznych udział seniorów w wieku powyżej 65 lat przekroczy 35 proc. populacji do 2040 roku.

Zobacz wideo Japonia: w kilka dni spadło tyle deszczu, co przez miesiąc

Japonia. Rośnie liczba seniorów aktywnych zawodowo

Taka struktura wieku w społeczeństwie wpływa na system emerytalny kraju, który nie jest w stanie poradzić sobie z drastycznie rosnącą liczbą świadczeniobiorców i spadkiem liczby obywateli w wieku produkcyjnym. W wyniku tego świadczenia emerytalne nie wystarczą zazwyczaj na pokrycie codziennych potrzeb życiowych starszych obywateli. Jest to przyczyną biedy, która coraz częściej dotyka seniorów - szczególnie kobiet i osób żyjących na prowincji. Ubóstwo pośród obywateli w wieku emerytalnym jest ciemną stroną oczekiwanej długości życia w Japonii, która należy do najwyższych na świecie. Według ostatnich danych opublikowanych przez Bank Światowy wynosi ona 88 lat w przypadku kobiet i ponad 81 lat w przypadku mężczyzn.

Aby zapobiec problemom z utrzymaniem, coraz więcej seniorów decyduje się na podejmowanie zatrudnienia w późnym wieku. Jak podaje portal Japan Today, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji oszacowało w 2021 roku, że w Japonii pracowała ponad połowa osób w grupie wiekowej pomiędzy 65. a 69. rokiem życia - 50,3 proc. Liczba ta pozostawała wysoka również w grupie wiekowej pomiędzy 70. a 74. rokiem życia. Pracę kontynuował jeden na trzech seniorów w tym wieku.

Kryzys demograficzny w Japonii. Coraz więcej firm zatrudnia pracowników po 70. roku życia 

Choć nie wszyscy pracodawcy są skorzy do zatrudniania pracowników w wieku emerytalnym, braki w sile roboczej sprawiają, że duże firmy coraz częściej podejmują decyzję o przyjmowaniu osób starszych - informuje japoński portal ekonomiczny Nikkei Asia. Liczba przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie seniorom po 70. roku życia podwoiła się w ciągu 10 lat - w roku 2022 wzrosła do 39 proc. W tym samym roku pracujące osoby w wieku powyżej 65 lat stanowiły 10,6 proc. całej siły roboczej w kraju - łącznie blisko 6,4 mln pracowników.  

Więcej o: