Ile lat trzeba pracować na najniższą emeryturę? Oto staż pracy, którego wymaga ZUS

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby zyskać prawo do najniższej emerytury. Seniorzy, którzy nie mają stażu pracy określonego w przepisach, mogą otrzymać z ZUS świadczenie niższe od emerytury minimalnej.

Nie wszyscy seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, są uprawnieni do otrzymywania choćby najniższej emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca pełne świadczenie tylko osobom mającym odpowiedni staż pracy. Wynosi on 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Jeżeli dany płatnik po przekroczeniu wieku emerytalnego nie będzie posiadał takiego stażu pracy, ZUS może wypłacić mu świadczenie, które będzie niższe od emerytury minimalnej.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 165

Najniższa emerytura nie przysługuje każdemu. ZUS oblicza wysokość świadczenia na podstawie składek

Jeżeli dana osoba osiągnęła wiek emerytalny, który obecnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale nie ma stażu pracy wymaganego przepisami, wysokość jej świadczenia zostanie obliczona na podstawie zgromadzonych składek.

Będzie to kwota proporcjonalna do wartości składek zgromadzonych na danym koncie emerytalnym. Senior nie otrzyma wyższego świadczenia, nawet jeśli emerytura wyliczona przez ZUS okaże się niższa od emerytury minimalnej.

Najniższa emerytura wynosi obecnie 1588,44 zł

Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wynosi 1588,44 zł brutto. Seniorzy, którzy nie osiągnęli wymaganego przepisami stażu pracy, mogą jednak otrzymać znacznie niższe świadczenie. Jak zauważył portal dziennik.pl, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoba zatrudniona przez pięć lat może przy najniższej krajowej liczyć na około 150 zł świadczenia z ZUS w przypadku mężczyzn i 125 zł w przypadku kobiet.

Więcej o: