Emerytura nawet bez przepracowania jednego dnia. Nieznane świadczenie ZUS

Emerytura honorowa wypłacana jest bez względu na staż pracy. Może je otrzymać nawet senior, który nigdy w życiu nie był w pracy. Wystarczy spełnić jedno kryterium.

Emerytura honorowa jest wypłacana przez ZUS od 1972 roku. To comiesięczne świadczenie, którego otrzymanie przysługuje seniorom, którzy ukończyli 100 lat. A takich jest w Polsce niemało. Według danych za 2022 roku seniorów, którym śpiewanie "sto lat" straciło sen, było 2 600. Podkreślmy, że emeryturę honorową otrzymać może każdy stulatek bez względu na wysokość otrzymywanej emerytury lub renty. Nie trzeba także składać żadnych wniosków.  

Zobacz wideo Paweł Kubicki: Obiecując emerytury stażowe, "kupujemy" głosy seniorów, ale po wyborach kogoś będziemy musieli "sprzedać"

Kto musi złożyć wniosek o emeryturę honorową?

Wyjątek dotyczy osób, które nie pracowały, ponieważ również tacy stulatkowie mogą ubiegać się o świadczenie. Muszą jednak przypomnieć o sobie w ZUS-ie. Wtedy trzeba swój wiek poręczyć w urzędzie odpowiednim dokumentem. Może być to dowód osobisty lub akt urodzenia. Wniosek w imieniu stulatka może złożyć także upoważniona przez niego osoba.  

Ile wynosi emerytura honorowa?

Wysokość świadczenia ustalana jest w marcu na podstawie kwoty bazowej (100 proc. średniego wynagrodzenia, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku). W tym roku emerytura honorowa wynosi 5540,25 zł. Dla porównania, w 2006 roku stulatkowie mogli liczyć na niespełna 2000 zł brutto. Emerytura honorowa nie podlega waloryzacji, więc ustaloną w danym roku kwotę otrzymuje się do końca życia.   

Wkrótce osób pobierających emeryturę honorową może być więcej

Z racji postępującego procesu starzenia się społeczeństwa oraz wydłużenia się średniej długości życia z roku na rok zwiększa się liczba osób, które ukończyły 100 lat. Na razie przyrost nie jest drastyczny. Na przestrzeni ostatnich lat zwiększył się o kilkaset osób. Przytaczane prognozy wskazują jednak, że w 2040 roku w Polsce będzie 20,4 tys. osób, które ukończyły 100 lat, natomiast w 2080 roku już 120 tys. 

Więcej o: