Ile może dorobić emeryt? Od września niższe limity przychodów. ZUS może cofnąć świadczenie

Od początku września obowiązują zmiany w limitach przychodów ustanowionych przez ZUS. W związku z nimi emeryci na wcześniejszej emeryturze i renciści mogą dorobić o ponad 150 złotych mniej względem poprzedniego kwartału. W przypadku przekroczenia progu narażają się na wycofanie lub zmniejszenie swojego świadczenia.

Od 1 września obowiązują nowe limity dorabiania do emerytury. Suma pieniędzy, którą emeryt może zarobić bez utraty części lub całości świadczenia, jest podyktowana przeciętnym wynagrodzeniem oraz zmienia się co trzy miesiące. W bieżącym kwartale jest ona niższa, niż w poprzednim. Limity te dotyczą emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenia przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego.

Zobacz wideo 13 i 14 emerytura, czy waloryzacja - co lepsze dla seniorów?

Emeryci mogą dorobić mniej. Od września obowiązują nowe limity przychodów ZUS

Limity zarobków ustanawiane są na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, którą prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ogłasza raz na trzy miesiące. Ponieważ w drugim kwartale jego wartość spadła, zmniejszyła się również suma, którą emeryci mogą zarobić bez utraty świadczenia.

Wysokość emerytury lub renty obniżana jest w sytuacji, w której przychody świadczeniobiorcy przekraczają 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września próg ten wynosi 4904,10 zł. Jest więc o ponad 80 zł niższa względem poprzedniego limitu, który w ubiegłym kwartale wynosił 4987 zł. W przypadku przekroczenia tego progu zarobków, suma świadczenia zmniejszana jest w oparciu o zasadę "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że wartość emerytury lub świadczenia zmniejsza się o tyle, o ile przekroczyliśmy limit dorabiania.

Renta lub emerytura nie może jednocześnie zostać zmniejszona o kwotę przekraczającą wartość maksymalnego zmniejszenia. Obecnie wynosi ona:

  • 794,35 zł w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • 595,80 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • 675,24 zł w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przekroczenia progu 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wypłata świadczenia jest wówczas całkowicie zawieszana przez ZUS. Od 1 września limit ten wynosi 9107,50 zł. Jest więc o ponad 150 zł niższy niż w poprzednim kwartale, kiedy kwota graniczna wynosiła 9261,60 zł.

Limity przychodów dla emerytów i rencistów. Jakie świadczenia może zawiesić ZUS?

Informacja o limitach w dodatkowych zarobkach dotyczy emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenia przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego. Obecnie jest to 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Limity obowiązują także w przypadku osób pobierających wcześniejsze świadczenia, takie jak emerytury pomostowe.

W przypadku przekroczenia limitu przychodów ZUS może zawiesić emerytury (w tym pomostowe), nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidy wojskowego i renty rodzinne po inwalidzie wojskowym (jeśli niezdolność do pracy lub śmierć inwalidy nie miały związku ze służbą wojskową) oraz renty rodzinne.

Więcej o: