Kiedy przejść na emeryturę? Eksperci podają miesiąc, w którym opłaca się zacząć pobierać świadczenie

Choć wysokość świadczeń emerytalnych wynika przede wszystkim z kapitału zgromadzonego ze składek, na ostateczną sumę otrzymanych pieniędzy wpływa również waloryzacja oraz prognozowana długość życia. Czynniki te sprawiają, że otrzymywana emerytura może znacząco różnić się w zależności od okresu roku, w którym seniorzy zdecydują się na rozpoczęcie pobierania świadczenia. Eksperci prognozują, który miesiąc będzie najkorzystniejszy.

Wysokość świadczenia przysługującego seniorowi podyktowana jest zgromadzonym kapitałem emerytalnym. Składają się na niego kapitał początkowy oraz składki odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na kwotę, którą otrzyma emeryt, wpłynąć może również miesiąc zakończenia pracy i rozpoczęcia pobierania świadczenia. Wynika to z kilku czynników, do których należy między innymi waloryzacja składek emerytur oraz zmiana prognozowanej długości życia.

Zobacz wideo 13 i 14 emerytura, czy waloryzacja - co lepsze dla seniorów?

Kiedy przejść na emeryturę? Eksperci podają optymalne rozwiązanie na 2024 rok

W rozmowie z portalem Business Insider na temat najkorzystniejszego z perspektywy świadczeniobiorcy miesiąca przejścia na emeryturę wypowiedział się Łukasz Kozłowski, członek Rady Nadzorczej ZUS. Zdaniem ekonomisty optymalnym rozwiązaniem jest rozpoczęcie pobierania świadczenia w styczniu lub lutym.

Eksperci zauważają, że w przypadku przejścia na emeryturę w styczniu lub lutym 2024 roku składki waloryzowane będą ostatnią waloryzacją roczną (za rok 2022, której wysokość wyniosła 14,4 proc.) oraz waloryzacjami kwartalnymi, od tej za pierwszy kwartał 2023 roku. Zwracają także uwagę, że wskaźniki kwartalnych waloryzacji są na ogół najwyższe właśnie w pierwszym kwartale roku.

Do przejścia na emeryturę w pierwszym kwartale następnego roku odniósł się również Antoni Kolek, prezesa zarządu Instytutu Emerytalnego, na łamach "Dziennika Gazety Prawnej". Zauważył, że w przypadku przejścia na emeryturę w styczniu lub lutym świadczeniobiorca otrzymuje prawo do "trzynastki" i "czternastki". Wartość świadczenia zostanie dodatkowo zwaloryzowana w marcu 2024 roku. Waloryzacja ta będzie zaś najprawdopodobniej wysoka ze względu na inflację

W ciągu pierwszego kwartału przyszłego roku wciąż obowiązywać będą również tablice ze średnią dalszą długością trwania życia uwzględniającą okres pandemiczny. Wydłużanie się prognozowanej długości trwania życia wiąże się ze zmniejszeniem świadczeń emerytalnych, ponieważ te dzielone są na miesiące życia pozostające według tego wskaźnika. W związku z tym przejście na emeryturę przed kwietniem, kiedy nastąpi zmiana tablic, może okazać się korzystniejsze z perspektywy seniora.

Czy opłaca się czekać z emeryturą do lipca? Miesiąc ten może być korzystniejszy dla osób urodzonych po pierwszym kwartale

W przypadku osób, które osiągną powszechny wiek emerytalny po zakończeniu pierwszego kwartału przyszłego roku, korzystnym terminem rozpoczęcia pobierania świadczenia może być lipiec. Jak podkreśla Business Insider, w miesiącu tym kapitał zostanie zwaloryzowany zarówno o czerwcową waloryzację roczną, jak i o waloryzację kwartalną. - To sprawia, że wypłata może być nawet o kilkaset złotych wyższa niż wtedy, gdy np. ktoś złoży wniosek na początku roku - tłumaczyła portalowi Infor.pl Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Więcej o: