Wyższa emerytura? Kobiety z tego rocznika mają szansę na dodatkowe pieniądze. Wystarczy wniosek

Część kobiet, które posiadają uprawnienia do pobierania okresowej emerytury kapitałowej, może za sprawą ponownego przeliczenia świadczenia zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Kto powinien złożyć wniosek?

Oprócz emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niektóre osoby mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w postaci okresowej emerytury kapitałowej. Przysługuje ona jednak jedynie określonej grupie kobiet. Oba świadczenia wypłacane będą do dnia poprzedzającego ukończenie wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn (65 lat). Może się także zdarzyć, że prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej. Aby świadczenie mogło zostać ponownie przeliczone, należy podjąć odpowiednie kroki. 

Zobacz wideo Czy Polacy w najbliższym czasie wreszcie będę płacić niższe raty kredytu?

Okresowa emerytura kapitałowa. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze? Kiedy należy złożyć wniosek?

Okresowa emerytura kapitałowa przeznaczona jest dla niewielkiej grupy osób. Świadczenie mogą otrzymać wyłącznie kobiety, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku oraz:

  • należą do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE),
  • ukończyły 60 lat (powszechny wiek emerytalny dla kobiet),
  • mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach,
  • mają na subkoncie w ZUS zapisaną sumę środków, która (w ostatnim dniu miesiąca przed miesiącem, w którym decyzją ZUS przyznana została emerytura na nowych zasadach) jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego (Od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego wynosi 5887,80 zł).

Kiedy prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa (za sprawą ukończenia 65 roku życia, lub z innych powodów) wówczas niektóre emerytki muszą złożyć wniosek, aby móc nadal otrzymywać pieniądze. Obowiązek ten dotyczy kobiet, które były członkiniami OFE i nabyły prawo do emerytury z FUS przed 1 października 2017 roku (w tym czasie obowiązywał podwyższony wiek emerytalny). Niezbędne dokumenty do ZUS-u powinny dostarczyć także te kobiety, które otrzymują zarówno rentę rodzinną po zmarłym małżonku, jak i okresową emeryturę kapitałową.

Te emerytki po przeliczeniu świadczenia mogą zyskać nawet kilkaset złotych

Co więcej, w zależności od rocznika, seniorka, która na emeryturę przeszła w wieku 60 lat, a skończy 65 lat, po ponownym przeliczeniu przez ZUS będzie mogła liczyć na świadczenie wyższe o 40-60 proc., a to oznacza nawet kilkaset złotych więcej. Dotyczy to głównie tych emerytek, które urodziły się między 1 marca a 30 czerwca 1956 roku. Wpływ na taki stan rzeczy miało w głównej mierze obniżenie wieku emerytalnego w 2017 roku.

Wniosku o ponowne przeliczenie emerytury nie muszą składać kobiety, które były członkami OFE i nabyły uprawnienia emerytalne po 1 października 2017 roku. W ich przypadku ZUS z urzędu oblicza ponownie świadczenie. Wypłata emerytury nastąpi jednak dopiero od dnia ukończenia przez nie 65. roku życia. 

Więcej o: