Ile wynosi emerytura wojskowa? Kluczowa data rozpoczęcia służby, ale nie tylko

Żołnierzy obowiązują inne przepisy emerytalne, niż pracowników cywilnych. Prawo do pobierania świadczenia zaczyna przysługiwać im wcześniej oraz obliczane jest w inny sposób. Wojskowi, którzy rozpoczęli służbę od 2013 roku, muszą mieć jednak na uwadzę zmianę, jaka zaszła w przepisach.

Prawo obejmujące emerytury wojskowe znacznie różni się względem tego dotyczącego regularnych świadczeniobiorców. Żołnierze, podobnie jak inne służby mundurowe, do uzyskania prawa do emerytury potrzebują znacznie krótszego stażu pracy niż pracownicy cywilni. Na innej zasadzie opiera się również określanie ostatecznej wysokości świadczenia.

Zobacz wideo Pokaz polskiego wojska "Jesienny Ogień 23". Zaprezentowano nowoczesny sprzęt

Komu przysługuje emerytura wojskowa? Wymaga krótszego stażu niż świadczenie dla cywili

Żołnierze, którzy rozpoczęli pracę do 31 grudnia 2012 roku, otrzymują prawo do emerytury wojskowej po 15 latach pełnienia służby. Po okresie tym wartość emerytury wynosi 40 proc. podstawy wymiaru pensji. Kwota ta wzrasta następnie o 2,6 proc. po każdym kolejnym roku służby. Dodatkowo wartość emerytury może ulec podwyższeniu w przypadku pełnienia służby w określonych jednostkach, wywiadzie lub oddziałach specjalnych, a także za udział w misjach lub udział w działaniach wojennych pełnionych na froncie.

Nieco inne warunki obowiązują żołnierzy, którzy rozpoczęli pracę w wojsku po 31 grudnia 2012 roku. Emerytura przysługuje im po ukończeniu co najmniej 25 lat służby i wynosi wówczas 60 proc. ostatniego wypłacanego wynagrodzenia. Jej wysokość wzrasta następnie o 3 proc. za każdy kolejny rok służby. Ostateczna wartość świadczenia dla wojskowych nie może przekroczyć 75 proc. podstawy wymiaru emerytury.

Średnia wartość emerytury dla żołnierzy wzrosła w ostatnich latach

Przy określaniu ostatecznej wartości emerytury żołnierza niebagatelne znaczenie ma posiadany przez niego stopień wojskowy. To właśnie on wpływa w dużej mierze na zarobki wojskowego, które służą następnie za podstawę wypłacanego świadczenia. Jak informowaliśmy, obecnie szeregowi otrzymują wynagrodzenie zasadnicze wynoszące od 4960 zł, natomiast sierżantom przysługuje uposażenie od 5940 zł, a chorążym od 6380 zł. Podporucznicy zarabiają 6700 zł, natomiast generałowie od 11 800 zł do 18 150 zł.

W 2022 roku emeryturę wojskową pobierało 155 725 żołnierzy, a przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 4622 zł - podaje portal pulshr.pl na podstawie danych przekazanych przez Departament Spraw Socjalnych MON. Jest to zauważalny wzrost przeciętnej wypłacanej emerytury względem ostatnich lat. W 2021 roku wynosiła ona 4251 zł, a w 2020 roku - 3996 zł.

Więcej o: