ZUS wypłaci dodatkowe 5,5 tys. złotych. Wystarczy spełnić jeden warunek. Jak dostać pieniądze?

Emerytura honorowa jest stałym świadczeniem, wypłacanym bez względu na staż pracy. Oznacza to, że dodatkowe pieniądze z ZUS może otrzymać nawet ten senior, który nie przepracował ani jednego dnia. Wystarczy spełnić jedno istotne kryterium.

Z roku na rok beneficjentów emerytury honorowej przybywa. Obecnie świadczenie, które wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może wynosić nawet 5540,25 zł. Komu należą się dodatkowe pieniądze

Zobacz wideo Banki centralne na potęgę kupują złoto do swoich rezerw. Notowanie kruszcu coraz wyższe

Emerytura honorowa. Co zrobić, aby otrzymać dodatkowe świadczenie? Ile wynosi

Emerytura honorowa to świadczenie, które przysługuje każdej osobie z polskim obywatelstwem. Warunkiem otrzymania świadczenia jest ukończenie przez beneficjenta 100 lat. Kwota dodatkowej emerytury nie jest zależna od wysokości dotychczas pobieranych świadczeń m.in. emerytury lub renty. Osoby uprawnione otrzymują ją dożywotnio nawet jeżeli nie przepracowały ani jednego dnia.

Wysokość świadczenia ustalana jest przez ZUS lub KRUS i w przeciwieństwie do emerytury nie ulega corocznej waloryzacji. Co roku obliczana jest w innej wysokości, jednak raz przyznana nie ulega zmianie. Od 1 marca 2023 roku emerytura honorowa wynosi 5540,25 zł brutto miesięcznie. Osoby, które swoje setne urodziny świętowały przed 1 marca br., otrzymują 4944,79 zł brutto. W poprzednich latach świadczenie zmieniało się następująco:

  • seniorzy, którzy ukończyli sto lat między 1.03.2021, a 28.02.2022 otrzymują 4512,41 zł brutto;
  • seniorzy, którzy ukończyli sto lat między 1.03.2020, a 28.02.2021 otrzymują 4294,67 zł brutto;
  • seniorzy, którzy ukończyli sto lat między 1.03.2019, a 29.02.2020 otrzymują 3731,13 zł brutto.

Coraz więcej beneficjentów emerytury honorowej. Kto musi złożyć wniosek?

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę, aby otrzymać emeryturę honorową, nie muszą składać żadnego wniosku. Świadczenie przyznawane jest im automatycznie. Pozostali seniorzy muszą złożyć do ZUS-u lub KRUS-u wniosek z dołączonym dokumentem potwierdzającym datę urodzenia. Tylko na tej podstawie urzędy mogą wypłacić im pieniądze.

Według danych przekazanych przez portal zus.info.pl, w marcu 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emerytury honorowe 2,6 tys.  świadczeniobiorcom. Wśród nich znalazło się 0,4 tys. mężczyzn i 2,2 tys. kobiet. Z kolei w marcu 2023 roku beneficjentów świadczenia było już 2,85 tys., z czego 2,4 tys. stanowiły kobiety. Jak podaje Business Insider, realnie tych osób jest jednak znacznie więcej. Dane ZUS nie obejmują seniorów, którzy świadczenia pobierają z KRUS-u. Nie jest znana także liczba stuletnich emerytowanych mundurowych, których obsługuje MSW lub MON. 

Więcej o: