ZUS dołoży matkom do emerytury. Mało znany dodatek zyskuje popularność

Prawie 1600 złotych mogą otrzymać seniorzy, którzy wychowali przynajmniej czwórkę dzieci. Korzystają już z niego dziesiątki tysięcy rodzin w całej Polsce, a do ZUS-u regularnie wpływają kolejne wnioski. Wiemy, ile średnio wypłacano tego dodatku do emerytury.

W zeszłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 55,8 tys. "rodzicielskich świadczeń uzupełniających". Wydano na nie 495,2 mln zł. Średnio emeryci otrzymali 740 zł dodatku do emerytury – donosi Interia. Piszemy "emeryci", choć były to prawie same emerytki. Świadczenie trafiło w 99 proc. do kobiet. Mowa bowiem o programie, który potocznie nazwano "Mama 4 plus" i który ma wynagradzać mamom, że poświęciły swoje życie na wychowanie gromadki dzieci

Zobacz wideo Czy Zjednoczona Prawica czeka szukanie nowego lidera?

Mama 4 plus - dla kogo? 

Świadczenie Mama 4 plus jest przeznaczone dla osób, które w związku z wychowaniem co najmniej czworga dzieci, zrezygnowały z podjęcia pracy zarobkowej lub też pracowały za krótko, by nabyć prawo do gwarantowanej minimalnej emerytury. Program przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, którzy żyją na granicy ubóstwa, nie posiadając dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, w tym emerytury i renty. Jeśli jednak takową pobierają, ale jest ona niższa niż minimalna emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1588,44 zł. 

By otrzymać świadczenie Mama 4 plus, należy spełnić pewne warunki. Przysługuje ono: 

  • matce, która wychowała co najmniej czworo dzieci albo ojcu, który w przypadku śmierci matki, porzucenia lub zaprzestania przez nią wychowywania, wychował co najmniej czworo dzieci; 
  • osobie w wieku emerytalnym nieposiadającej niezbędnych środków do życia (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn); 
  • osobie mieszkającej wyłącznie w Polsce i mającej (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju przez co najmniej 10 lat; 
  • obywatelowi Polski lub osobie mającej prawo pobytu, lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatelowi państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcowi legalnie przebywającemu na terytorium Polski. 

Zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Żeby dostać ten dodatek, trzeba złożyć wniosek do ZUS. Z najnowszych danych ZUS wynika, że od stycznia do września tego roku złożonych zostało ponad 5 tys. wniosków o wypłatę świadczenia. 

Więcej o: