Blisko 3 tys. zł dodatku do emerytury. Ci seniorzy mogą zwiększyć swój budżet. Wystarczy wniosek

Dodatki do emerytury realizowane w formie comiesięcznych świadczeń cieszą się dużą popularnością wśród starszych obywateli. Okazję do zwiększenia swojego budżetu domowego mają emerytowani strażacy. W ramach świadczenia ratowniczego mogą oni uzyskać blisko 3 tys. zł. Jakie wymagania trzeba spełnić?

W polskim systemie socjalnym przewidziano liczne świadczenia przeznaczone dla wąskich grup świadczeniobiorców. Jednym z nich jest świadczenie ratownicze, skierowane do emerytowanych strażaków, którzy swoją pracę wykonywali w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Konieczne jest tutaj pobieranie emerytury, ponieważ świadczenie jest traktowane jako dodatek do niej. Podobnie jak emerytura, podlega również cyklicznej waloryzacji.

Zobacz wideo Hubert A. Janiszewski: Potrzebujemy stworzyć ofertę mieszkaniową dla mniej zarabiających

Kto może pobierać świadczenie ratownicze? Nie wystarczy być emerytowanym strażakiem

Zgodnie z wytycznymi, które można znaleźć na stronie gov.pl, jednym z podstawowych warunków ubiegania się o świadczenie ratownicze jest udokumentowanie udziału w działaniach i akcjach ratowniczych w trakcie wykonywania zawodu strażaka (co najmniej jeden wyjazd rocznie). Kluczowy jest również staż pracy, który w przypadku kobiet musi wynosić co najmniej 20 lat. Dla mężczyzn przewidziano wymóg minimalnie 25 lat służby. Co ważne, potencjalny świadczeniobiorca nie ma obowiązku wykazywania ciągłości wysługi lat - liczy się tylko suma rzeczywiście przepracowanych przez niego miesięcy.

Ile wynosi świadczenie ratownicze? Miły dodatek do emerytury podlega waloryzacji

Świadczenie ratownicze nie jest przyznawane z urzędu, dlatego do jego otrzymania konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Dokumenty należy skierować do powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie w ramach świadczenia ratowniczego możemy uzyskać 230 zł miesięcznie, czyli 2760 zł w skali całego roku. Należne nam pieniądze otrzymamy razem z emeryturą. Obowiązek wypłacania świadczenia ratowniczego spoczywa na barkach Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Po uzyskaniu akceptacji świadczenie będzie wypłacane do śmierci świadczeniobiorcy.

Więcej o: