pomoc charytatywna

Więcej o:

pomoc charytatywna

  • Art. 35 KK

    Art. 35. § 1. Obowiązek określony w art. 34 § 2 pkt 2 polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz

  • Audrey Hepburn - legenda kina uhonorowana przez Google

    dla Audrey Hepburn udało jej się trafić na złotą erę kina - to za jej czasów powstały najznakomitsze, klasyczne dzieła filmowe. Aktorka ma na swoim koncie udział w jeszcze kilku superprodukcjach takich jak Wojna i pokój czy My Fair Lady. Po zakończeniu kariery filmowej Audrey Hepburn zajęła się pomocą

  • Chcesz pomóc zmieniać świat? Wypełnij odpowiednią rubrykę w druku PIT

    publiczny. Taka działalność musi trwać już co najmniej 2 lata. OPP pełnią specyficzną funkcję - przejmują na siebie część obowiązków, tradycyjnie pełnionych przez państwo. Obejmują opieką różne grupy społeczne, organizują pomoc charytatywną. Pełnią również pieczę nad kulturą i tradycjami narodowymi - mogą