prawo geologiczne i górnicze

Więcej o:

prawo geologiczne i górnicze

 • 800 zł za 1 kg bursztynu? Nad morzem boją się o 37 tys. miejsc pracy

  Według początkowych pomysłów Ministerstwa Środowiska dotyczących nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego konieczne byłoby posiadanie koncesji na praktycznie każdy rodzaj wydobycia bursztynu. Branża z pewnością odczułaby też podniesienie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie. Opłata

 • MG chce zmian w prawie odnośnie górnictwa

  Departament przeanalizował miedzy innymi ustawy: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo energetyczne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015. Zdaniem resortu potrzebne są regulacje, które wprowadzą pojęcie zasobów

 • Spór o złoża węgla. Australijski inwestor skarży Ministerstwo Środowiska

  Pod koniec tygodnia odpowiedziało ministerstwo. - Ministerstwo Środowiska informuje, że aby zawrzeć umowę użytkowania górniczego z tzw. prawem pierwszeństwa w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia roszczenia, muszą zostać spełnione wszystkie wymagania zawarte w art. 15 ustęp 1 prawa geologicznego i górniczego

 • Szydło: górnicy mają gwarancję pracy na kilkadziesiąt lat

  podzielić na: wpłaty do budżetu państwa, wpłaty na państwowe fundusze celowe, składki do ZUS, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i podatki lokalne oraz inne obciążenia w skład których wchodzą zobowiązania finansowe nakładane na przedsiębiorców górniczych przez prawo geologiczne i górnicze

 • Rybnik. Kopalnia na Paruszowcu nie powstanie. "Interes społeczny wygrał"

  z prawem geologicznym i górniczym, ale także z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych [...] - wyjaśniała rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska w rozmowie z " Dziennikiem Zachodnim ". "Wojewoda Śląski jednak 29 maja 2020 r. stwierdził nieważność rybnickiej uchwały, a Miasto złożyło

 • Drugie życie kopalni

  - potwierdza Jurkiewicz. - Teraz już wiadomo na pewno, że sztolnia podlega Prawu geologicznemu i górniczemu. Wybudowanie tej najdłuższej w Europie sztolni wymagało prawdziwego kunsztu inżynieryjnego. Inwestycja przyczyniła się ogromnie do rozwoju przemysłu górniczohutniczego Górnego Śląska. Jednak wraz