psychohistoria

  • Superkomputer przewidzi kryzysy

    Superkomputer przewidzi kryzysy

    Opracowany przez Kaleva Leetaru, naukowca z University of Illinois program komputerowy analizuje doniesienia prasowe i na ich podstawie jest w stanie...

    (JAU)