Masz lub miałeś konto w Banku Pocztowym? Być może należy Ci się zwrot opłat

Osoby, od których Bank Pocztowy pobierał opłaty za wyciągi papierowe z rachunku pomimo braku ich zgody, mają czas do 22 stycznia br. na złożenie reklamacji i odzyskanie pieniędzy. Do końca roku na złożenie reklamacji mają czas osoby, od których Pocztowy pobrał bezprawnie opłaty miesięczne za obsługę kart płatniczych.

Na mocy decyzji Urzędu Ochrony  Konkurencji i Konsumentów, Bank Pocztowy jest zmuszony zwracać pieniądze klientom, którym w marcu 2011 r. wprowadził opłatę za comiesięczne papiery wyciągi z rachunku oraz tym klientom, którym od 1 lipca 2015 r. lub 15 sierpnia 2015 r. podniósł opłaty za wyciągi z 5 zł do 7 zł (tu zwrot to 2 zł za każdy wyciąg).

Co konkretnie nie spodobało się UOKiK-owi w podwyżce cen w Banku Pocztowym? Chodzi o paragraf z Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym bank musi przynajmniej raz na miesiąc za darmo przesyłać klientowi wyciąg z rachunku, chyba że zdobędzie zgodę na inny sposób informowania. Bank Pocztowy takich zgód nie miał.

.. źródło: Kodeks Cywilny

Warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie stosownego wniosku do 22 stycznia 2018 r. w placówce pocztowej, mailowo lub telefonicznie.

Jak przypomina portal Cashless.pl, w lipcu br. Bank Pocztowy w komunikacie giełdowym szacował łączną kwotę zwrotów na ok. 12 mln zł. W sierpniu ubiegłego roku zawiązał na ten cel rezerwę 7,2 mln zł.

To niejedyne zwroty

Warto też przypomnieć, że do końca grudnia br. o zwrot pieniędzy klienci Banku Pocztowego mogą ubiegać się także z innego powodu. Na podstawie innej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z maja br., Bank Pocztowy musi zwrócić niektórym klientom opłaty za użytkowanie kart debetowych do rachunków osobistych. Chodzi o to, że bank informował, iż z takiej opłaty zwalnia dokonanie płatności na określoną kwotę, jednak w praktyce niektóre transakcje dokonane w danym miesiącu księgował już w kolejnym. Przez to część klientów była obciążana opłatą za kartę, choć faktycznie dokonali w danym miesiącu operacji kartami na kwotę żądaną przez bank.

Bank Pocztowy oferuje zwrot miesięcznych opłat za kartę debetową, w stosunku do kart wydanych po dniu 15 stycznia 2015 r. do prowadzonych przez Bank rachunków bankowych o nazwie Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Oszczędnościowe oraz Pocztowe Konto Plus.

Niestety, Pocztowy nie zwraca każdemu pieniędzy „z automatu”. Klienci, którzy dokonali transakcji na określoną w tabeli opłat i prowizji kwotę, ale opłatą zostali obciążeni, muszą do końca roku zgłosić reklamacje w placówkach pocztowym, mailowo lub telefonicznie.  Aby odzyskać pieniądze, będą musieli więc przewertować historię rachunku w serwisie transakcyjnym z okresu lipiec 2014-grudzień 2016, i sprawdzić, czy zwrot opłat im się należy. 

Podobny problem z transakcjami księgowanymi już w kolejnym miesiącu, a przez to niezwalniającymi z opłaty za kartę, mieli też klienci mBanku. Oni też mogli, na mocy decyzji UOKiK, zgłaszać reklamacje (do 30 czerwca br.).

***

Witucki: Nie mam problemu z tym, że już nie zarządzam 15 tys. pracowników [NEXT TIME]