Macie konto w BZ WBK? Sprawdźcie, czy bank nie pobrał od Was opłat błędnie. Będzie zwracał, i to z własnej woli

Bank Zachodni WBK poinformował klientów, że oferuje im zwrot ewentualnie pobranych opłat za użytkowanie kart do kont osobistych w ostatnich ponad 3 latach.

BZ WBK w komunikacie pisze, że proponuje zwrot warunkowych opłat za karty debetowe (czyli do kont osobistych) „ze względu na możliwość niezrozumienia przez klientów warunków zwalniających z opłat miesięcznych”. A bardziej po prawdzie - nie tylko ze względu na to, że klienci coś mogli źle zrozumieć, ale że to bank nie opisał opłat warunkowych całkiem poprawnie.

Chodzi o zapisy, które tłumaczyły, że opłata miesięczna za kartę debetową nie zostanie pobrana, jeśli klient dokona transakcji w określonej kwocie czy liczbie. Niestety, niektóre transakcje dokonywane pod koniec miesiąca były przez bank rozliczane już w kolejnym. Stąd mogło dojść do sytuacji, w której posiadacz karty wypełnił warunek „darmowości” karty, a jednak został obciążony opłatą za jej użytkowanie.

Można uzyskać zwrot za okres od 1 października 2014 r. do 31 października br. Chodzi o użytkowników kart: Visa Sol, Visa Electron Prestiż, Visa Electron, Maestro, Visa Electron <30, MasterCard PAYBACK, Visa Electron Aktywni 50+, MasterCard Supri, Visa Vento, Visa Terra, Visa Avocado, Visa Electron Kontakt, Maestro Kontakt, Visa Electron, Visa Electron Junior, Visa Electron Student.

Niestety, BZ WBK nie będzie automatycznie zwracał opłat wszystkim, których błędnie nimi wcześniej obciążył. Klienci sami powinni składać reklamacje w tym zakresie - do 30 kwietnia 2018 r. To oznacza, że będą musieli sami prześledzić historię swojego rachunku i sprawdzić, czy każda z uiszczonych opłat naprawdę się bankowi należała.

Co ciekawe, Bank Zachodni WBK komunikuje możliwość ubiegania się o zwrot opłat nieprzymuszony żadną decyzją np. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W portalu cashless.pl tłumaczy, że robi to „w trosce o swoich klientów” oraz „biorąc pod uwagę stosowane praktyki rynkowe”. I właśnie w kwestii tych „praktyk rynkowych” warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu podobną akcję zwrotu opłat, właśnie ze względu na różnicę między datą realizacji a rozliczenia płatności kartami, prowadził mBank i T-Mobile Usługi Bankowe. Te instytucje jednak zrobiły to w następstwie postępowania UOKiK.

***

Jacek Gadzinowski: Nie trzeba pracować 10 godzin dziennie, żeby osiągnąć sukces [NEXT TIME]