Kurs EUR - euro

4,5892 -0,0177 -0,38% 25.09.2023
Średni kurs: 4,5635
Zmiana: +0,1162 +2,6%
Min: 4,4653 04.09.2023
Max: 4,6836 12.09.2023
Kupno: 4,5752
Sprzedaż: 4,6676
Wybrany okres: 24.08.2023 - 25.09.2023
-
1M
3M
6M
1R
5L
MAX
Kalkulator walutowy
 
Mam
 
 
Chcę otrzymać
 
0 PLN
=
0 EUR
1 PLN
 = 
4.43 EUR
, według aktualnego średniego
kursu NBP

Wiadomości - waluty

Euro - waluta Unii Europejskiej, która obowiązuje już w 20 państwach członkowskich

Euro - skąd się wzięło?

Po raz pierwszy zaczęto prace nad euro w 1960 r. Pomysł unii walutowej skrystalizował się dopiero w 1970 r., ale idea ta uległa zawieszeniu na prawie 20 lat. Upadł wtedy system Bretton Woods, czyli porozumienie, które pod koniec II wojny światowej miało otworzyć gospodarkę na współpracę międzynarodową. Pomysł wspólnej waluty został odświeżony, gdy unię gospodarczą przekształcono w Unię Europejską w znanym obecnie kształcie. Wówczas w traktacie z Maastricht w 1992 r. pojawił się też zapis o jednej walucie, ale nazwa dla niej wymyślona została dopiero 4 lata później. Opracowano wtedy też plan, jak przekształcać systemy monetarne krajów członkowskich w euro. W międzyczasie pojawiały się różne głosy, bo nie wszyscy byli przychylni takim zmianom. Prognozowano oczywiście, że taki projekt nie ma szans się utrzymać, że dojdzie do załamania systemu, co jednak dotychczas nie miało miejsca.

EUR - co oznacza skrót i gdzie można się posługiwać tą walutą?

EUR jest międzynarodowym kodem, zgodnie z ISO 4217, który oznacza wspólną walutę stosowaną w strefie Unii Europejskiej. Następujące kraje zmieniły swoje rodzime pieniądze na euro: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy. Nie jest proste dołączyć do strefy euro, albowiem państwa muszą spełnić warunki konwergencji, które były uzgodnione w traktacie z Maastricht. Co do zasady ? wszystkie kraje, poza Danią ? mają obowiązek wstąpić do strefy euro, ale nie ma określonego harmonogramu, kiedy to ma nastąpić. Każde z państw może zastosować w tym zakresie własną strategię. Decyzję, czy wszystkie wymogi zostały spełnione podejmuje Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny. Warto również pamiętać, że są kraje, które mogą posługiwać się euro jako swoją walutą, choć formalnie nie należą do Unii Europejskiej. W tym celu podpisano specjalne umowy i nawiązano układy monetarne. Można tu wskazać: Andorę, Monako, San Marino i Państwo Watykańskie.

Euro i banknoty - jakie mają cechy charakterystyczne?

Unia Europejska stworzyła dwie serie euro. Banknoty mają nominały 5, 10, 20, 50,100, 200 i 500, ale te ostatnie przestały być produkowane w drugiej serii od 27 kwietnia 2019 r. Szatą graficzną zaś są różne motywy architektoniczne charakterystyczne dla różnych epok. Jednakże wszystkie one są de facto fikcją, albowiem istniała obawa, że pojawią się zarzuty o faworyzowanie architektury któregoś z nich. Na drugiej serii pojawiły się też napisy w cyrylicy.

Euro - symbol

Euro i symbol dla tej waluty zaprojektowany był w taki sposób, by nawiązywał do oznakowania poprzedniej europejskiej jednostki monetarnej. Znakiem jest symbol przypominający literę "e", czy też jakby wielkie "C", które na środku ma dwie linie poziome. Jeśli chodzi natomiast o nazwę nominałów, to są to euro i centy.

Euro - kupno

Oczywiście waluta Unii Europejskiej dostępna jest na rynkach walutowych i można ją tak samo, jak każdą inną, nabyć w kantorze czy banku. Są też udzielane kredyty w tej walucie. EUR stało się drugą po dolarze najsilniejszą i najważniejszą walutą na świecie.

Euro i kurs waluty - jak się kształtują?

Waluta europejska jest oceniana pozytywnie, co potwierdzają wykresy choćby z ostatnich dziesięciu lat. Euro i kurs waluty w tym czasie bowiem nie zmienił się w jakiś istotny sposób. W styczniu 2013 r. średni kurs EUR to 4,69 zł, a obecnie w styczniu 2023 r. jest to kwota 4,7 zł. Potwierdza to jej stabilność, co jednak nie oznacza, że transakcje walutowe w euro pozbawione są ryzyka.