Samochody gorsze dla klimatu od samolotów?

Magazyn Environmental Science and Technology opublikował artykuł analizujący wpływ rozmaitych środków transportu na ocieplenie klimatu.

Porównanie było przeprowadzone na podstawie rocznej emisji zanieczyszczeń dla różnych środków transportu, osobno pasażerskich i towarowych. Wykorzystywał kompleksowy model, biorący pod uwagę wpływ wielu środków chemicznych. Jego autorzy przewidują zmiany temperatury w horyzoncie czasowym 5, 20 i 50 lat.

W kategorii pasażerskich środków transportu porównywano lotnictwo, samochody, kolej, motocykle oraz autobusy. W kategorii transportu towarowego zestawione zostały lekkie i ciężkie ciężarówki, lotnictwo, kolej oraz statki.

Jak można się było spodziewać bezkonkurencyjnym zwycięzcą w transporcie pasażerskim była kolej, zaś w towarowym statki. Jednak najciekawszym wnioskiem badań było zestawienie transportu lotniczego i samochodowego. W 20 i 50 letnim horyzoncie czasowym, wpływ podróży lotniczych na ocieplenie klimatu jest niższy niż samochodowych. Te pierwsze wpływają co prawda mocno na chmury oraz ozon, ale są to efekty krótkoterminowe. Samochody emitują więcej CO2 działa bardziej długofalowo.

[ Environmental Science and Technology via Ars Technica ]

Maciej Starzycki

Więcej o: