PZU SA

(PZU) 40,0000 -0,2800 -0,7% 04.10.2023 09:08
Kurs odniesienia: 40,2800
Kurs otwarcia: 40,0000
Min 1D: 39,8200
Max 1D: 40,0600
Wolumen obrotu: 29 605
Wartość obrotu: 1 183 000,0000
Liczba transakcji: 197
Stopa zwrotu 1R: 60,51%
Min 1R: 23,5500 10.10.2022
Max 1R: 42,2400 01.09.2023
Wybrany okres: 04.10.2023
-
1D
1T
1M
3M
6M
1R
5L
MAX

Wiadomości - giełda

PZU, czyli jedna z najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce

PZU i jego historia

PZU jest jedną z najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Pierwsze instytucje mające polisy na różne zdarzenia pojawiają się w roku 1803, kiedy to król pruski Fryderyk Wilhelm III powołał Towarzystwo Ogniowe, które zajmowało się ubezpieczeniami przeciwpożarowymi. Jednakże historia dotycząca stricte PZU rozpoczyna się w 1921 r., kiedy to utworzono Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych, która obejmowała swoją działalnością tereny ziem polskich - za wyjątkiem terenów zaboru pruskiego. W roku 1927 obowiązywało rozporządzenie prezydenta Ignacego Mościckiego, na mocy którego instytucja ta funkcjonowała jako Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. W okresie II wojny światowej działalność firmy była w znacznym stopniu ograniczona. Po odzyskaniu niepodległości wznowiono ją na dotychczasowych terenach, a dodatkowo otworzono placówki w Opolu, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie i Olsztynie. Natomiast w 1952 r. ustawa o ubezpieczeniach społecznych przekształciła tę instytucję w Państwowy Zakład Ubezpieczeń. W latach 1958 - 1992 PZU było przedsiębiorstwem państwowym. Oferowało wówczas m. in. ubezpieczenia gospodarcze, majątkowe i osobowe, a dotyczyły one zarówno mienia, jak i osób fizycznych, czy firm. W 1992 r. dokonano kolejnej zmiany i podzielono na: PZU S.A. (ubezpieczenia majątkowe, np. od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży, mieszkań) i PZU na ŻYCIE S.A. (ubezpieczenia NNW oraz międzynarodowe ubezpieczenia kosztów leczenia). W 1998 r. spółka PZU na ŻYCIE S.A. utworzyło Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., która z kolei powołała Otwarty Fundusz Emerytalny "Złota Jesień". W tym też roku podjęto decyzję o prywatyzacji PZU. W 1999 r. została zawarta umowa z Eureko i BIG Bank Gdański S.A., na mocy której firmy te nabyły akcje spółki. Jednakże między kontrahentami doszło do sporu, który ostatecznie zakończył się zawarciem ugody w 2009 r. W 2002 r. dzięki nabyciu udziałów w UAB DK "Lindra" (PZU Lietuva), PZU rozpoczęło swoją działalność również na terenie Litwy.

PZU i notowania spółki

PZU i notowania tej firmy mają swój początek w dniu 12 maja 2010 r., kiedy to firma zaczyna być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od samego debiutu należała do WIG20, który to indeks skupia najwyżej wyceniane i płynne spółki.

PZU a GPW

PZU na GPW pierwszy raz pojawiło się w maju 2010 r. Wówczas wartość przedstawionej oferty wyniosła ok. 8,07 mld zł. Była to jednocześnie najwyższa propozycja w historii polskiego rynku kapitałowego. Udało się sprzedać ok.30 % akcji, które udostępnione były przez Skarb Państwa oraz prawie wszystkie, które dotychczas należały do Eureko. PZU i dywidenda - czy była wypłacana? Dla niektórych inwestorów istotne znaczenie ma, czy spółka, w której akcje pragną zainwestować, wypłaca dywidendę, czyli zysk wypracowany w ciągu roku obrotowego, którym spółka dzieli się z akcjonariuszami. Informacje o tym zamieszczane są w mediach, a często przez same spółki na ich stronach. Czy więc wypłacało ją PZU? Dywidenda w tym przypadku pojawia się w zasadzie co roku od 2009/2010.

PZU - jak kupić akcje?

Niewątpliwie PZU jest jedną z najprężniej działających firm ubezpieczeniowych w Polsce. Jest też jedną ze spółek, które na GPW mają największą kapitalizację i obrót. Dlatego jeśli chce się inwestować w PZU, to jak kupić akcje, może być nurtującym pytaniem. Należy przede wszystkim założyć rachunek maklerski przy rachunku bankowym lub udać się w tym celu do domu maklerskiego. Następnie wpłacić określoną kwotę pieniędzy i przy pomocy maklera, brokera lub samodzielnie, wyszukać akcje i je nabyć.