Kalkulator urlopu: jak działa kalkulator urlopu wypoczynkowego? Ile dni urlopu przysługuje?

Kalkulator urlopu to narzędzie, które pomoże obliczyć wymiar urlopu, staż urlopowy, a nawet wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sprawdź, jak działa kalkulator urlopu wypoczynkowego.

Ile dni urlopu należy się pracownikowi na etacie?

Jedną z istotnych dla pracowników kwestii, obok wysokości wynagrodzenia, jest to, ile dni urlopu im przysługuje. Zasadniczo, zgodnie z kodeksem pracy, pracownikowi, którego okres zatrudnienia uprawniający do urlopu wypoczynkowego wynosi mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast pracownik, którego okres zatrudnienia wynosi nie mniej niż 10 lat, ma prawo do 26 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego. Warto wiedzieć, że nie chodzi tu o zatrudnienie wyłącznie u obecnego pracodawcy, bowiem do stażu pracy uprawniającego do określonego wymiaru urlopu wypoczynkowego wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia (również u poprzednich pracodawców), a nawet okresy nauki. Dlatego do obliczenia ile należy się dni urlopu, kalkulator może okazać się niezbędny. Zsumuje on dla nas wszystkie okresy zatrudnienia i wskaże, na ile dni urlopu możemy w danym roku kalendarzowym liczyć.

Urlop: ile dni przysługuje w przypadku zmiany pracodawcy?

Czy każdemu pracownikowi przysługuje urlop? Ile dni przysługuje urlopu pracownikowi, który zmienił pracodawcę w ciągu roku? Jeśli nie jest to jego pierwsza praca zawodowa w życiu, pracownik nabywa prawa do urlopu od dnia, w którym w danym roku kalendarzowym rozpoczął pracę. Gdy jednak zatrudnienie ustanie w trakcie roku kalendarzowego, urlop przysługuje takiemu pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym. Oznacza to, że jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu przed ustaniem stosunku pracy, u dotychczasowego pracodawcy przysługuje mu urlop o długości proporcjonalnej do okresu przepracowanego u tegoż pracodawcy. Obliczając ile urlopu przysługuje pracownikowi w takiej sytuacji należy pamiętać, że za każdy przepracowany kalendarzowy miesiąc należy się pracownikowi 1/12 pełnego należnego mu wymiaru urlopu, niepełny kalendarzowy miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, zaś niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Podejmując pracę u nowego pracodawcy w tym samym roku kalendarzowym można liczyć również na urlop w wymiarze proporcjonalnym. Do dokładnego obliczenia wymiaru urlopu warto w takiej sytuacji skorzystać z kalkulatora urlopu.

Zobacz wideo Urlopy dla rodziców - co oferuje państwo?

Ile dni urlopu za miesiąc pracy?

Osoby, które podejmują swoją pierwszą pracę w życiu mogą być zainteresowane kwestią, ile dni urlopu za miesiąc pracy im się należy. O ile przy dłuższym stażu pracy prawo do urlopu nabywa się wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego, o tyle w przypadku podjęcia pierwszego zatrudnienia w życiu w pierwszym roku kalendarzowym pracy zawodowej prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje się po każdym przepracowanym miesiącu, proporcjonalnie do przysługującego pracownikowi urlopu za cały przepracowany rok. Oznacza to, że już po przepracowaniu jednego miesiąca pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1/12 urlopu, który przysługiwałby mu po przepracowaniu całego roku. Jeśli więc wymiar urlopu po przepracowanym roku wynosiłby 20 dni, wówczas już po pierwszym miesiącu pracy pracownik może wykorzystać 1,66 dnia urlopu.

Kalkulator dni urlopu: narzędzie dla każdego

UWAGA! W przypadku jednoczesnej pracy i nauki - nie licz tego okresu do okresu pracy.

Drukuj
Otrzymane wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną.

Kalkulator dni urlopu służy do obliczania urlopu należnego pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy w zależności od stażu pracy, ale także w różnych nietypowych sytuacjach. Można z niego skorzystać zarówno w przypadku podjęcia pierwszej pracy w życiu, jak i w momencie, gdy zmienia się pracodawcę. Kalkulator wskaże, ile dni urlopu w danym roku kalendarzowym należy się w konkretnym przypadku. Niektóre kalkulatory mają też funkcję obliczenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, gdy pracownik przed zakończeniem współpracy z pracodawcą nie wykorzystał należnego mu urlopu wypoczynkowego.

Staż pracy do urlopu: kalkulator pomoże

Jak oblicza się staż pracy do urlopu? Kalkulator stażu pracy może być w tej sytuacji bardzo pomocny, wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest bowiem właśnie od stażu pracy. Warto też pamiętać, że do wspomnianego stażu pracy, od którego zależy zarówno prawo do urlopu, jak i jego wymiar, wlicza się przede wszystkim, obok trwającego stosunku pracy, sumę okresów zatrudnienia u poprzednich pracodawców (obojętnie, czy były między nimi przerwy, czy też nie), ale również okresy nauki. Do kalkulatora stażu pracy wprowadza się zatem nie tylko daty rozpoczęcia i zakończenia umowy o pracę z poszczególnymi pracodawcami, ale także liczbę lat określoną przez kodeks pracy doliczaną do stażu z tytułu ukończenia określonego typu szkoły. I tak do stażu pracy, uprawniającego do urlopu wypoczynkowego wlicza się dodatkowo:

  • nie więcej niż 3 lata - gdy pracownik ukończył zasadniczą szkołę zawodową,
  • 4 lata - gdy pracownik ukończył średnią szkołę ogólnokształcącą,
  • nie więcej niż 5 lat - gdy pracownik ukończył średnią szkołę zawodową,
  • 6 lat - gdy pracownik ukończył szkołę policealną,
  • 8 lat - gdy pracownik ukończył szkołę wyższą.

Warto pamiętać, że okresy nauki nie sumują się, ale wybiera się jeden, najkorzystniejszy dla pracownika.

Zobacz też: Kalkulator netto brutto. Jak przeliczyć kwotę netto na brutto i odwrotnie?

Więcej o: