Rząd proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w postępowaniu podatkowym, zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę oraz wyznaczenie jednego wiodącego urzędu do postępowania w sprawach powiązanych podmiotów - to tylko niektóre rozwiązania, które zostały zawarte w przyjętym przez rząd projekcie zmian w Ordynacji podatkowej, który właśnie trafił do prac w Sejmie.

Rządowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadza pełnomocnictwo ogólne do reprezentacji we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo ogólne będzie należało złożyć elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie ono podlegać opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo szczegółowe (papierowe lub elektroniczne), dotyczące tylko jednej sprawy, będzie nadal obowiązywało.

Zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę

Projekt przewiduje rozwiązania, które mają zachęcić podatników do samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach, w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, bez oczekiwania na działanie organu podatkowego. Nastąpi to poprzez zmniejszenie wysokości obniżonej stawki odsetek za zwłokę do wysokości 50% stawki podstawowej.

Jednocześnie, jeśli urząd skarbowy wykryje poważne błędy w zakresie rozliczania VAT i akcyzy, organ podatkowy będzie mógł podwyższyć stawkę odsetek za zwłokę od zaległości do 150% stawki podstawowej. Chodzi tu o zwalczanie unikania opodatkowania i oszustw podatkowych.

Zmiany w zakresie interpretacji podatkowych

Projekt umożliwia wydanie interpretacji indywidualnej na wniosek dwóch lub więcej zainteresowanych, których dotyczy ten sam stan faktyczny lub którzy mają uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym.

Jeśli w sprawie została wydana interpretacja ogólna, wówczas w razie wystąpienia przez podatnika z wnioskiem o wydanie interpretacji w tej samej kwestii, nastąpi tylko potwierdzenie w danej sprawie interpretacji ogólnej.

Ochrona wynikająca z zastosowania się do interpretacji podatkowej ma przysługiwać także podmiotowi, który realizuje zamówienie w ramach zamówienia publicznego.

Wyznaczanie jednego urzędu do postępowania w sprawach podmiotów powiązanych

Wyznaczenie jednego urzędu do prowadzenia spraw podmiotów powiązanych ma się przyczynić do przyspieszenia kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych w sprawach powiązanych podmiotów, objętych właściwością miejscową różnych urzędów, a także służyć zwalczaniu zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Przepisy dotyczące jednego wiodącego urzędu będą stosowane przykładowo w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego.

Pozostałe zmiany

W myśl proponowanych zmian, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika (płatnika, inkasenta), przejętych przez następcę prawnego, będzie organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego.

Zawarte w Ordynacji podatkowej określenie "rok podatkowy" będzie zastąpione określeniem "okres rozliczeniowy", co ma na celu dostosowanie do okresu rozliczenia zaliczek w podatku od towarów i usług (kwartał).

Projekt przewiduje również wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych.

Omawiany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej trafił do prac w Sejmie.

Kancelaria Prawna Skarbiec

, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.