KGHM aktualizuje wartość księgową aktywów zagranicznych, aż 5 mld zł odpisów

KGHM Polska Miedź ma wciąż problem ze swoim zagranicznymi inwestycjami. We wtorkowym komunikacie spółka poinformowała, że po przeprowadzeniu testów na utratę ich wartości postanowiła, że księgowe odpisy w skonsolidowanych wynikach firmy za ubiegły rok wyniosą 1,242 mld USD, czyli 5,19 mld zł. Oznaczać to może niższy roczny wynik finansowy firmy.

5,19 mld zł to przede wszystkim odpis w wysokości 4,3 mld zł z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczki udzielonej Sierra Gorda SCM (Chile). Pozostałe, o dużo mniejszym znaczeniu, to odpisy z tytułu utraty wartości bilansowej w kwocie 188,7 mln zł kopalni Robinson (USA), 256,3 mln zł kopalni Zagłębia Sudbury (Kanada) i 414,4 mln zł KGHM Ajax (Kanada).

Powyższe przeszacowania księgowe, które zapewne obniżą roczny wyniki finansowy miedziowej spółki, wzięły się stąd, że KGHM zmodyfikował "parametry dla tych aktywów w zakresie długości życia kopalni, wolumenu produkcji metali, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów kapitałowych w okresie życia kopalni". Zmieniono też prognozę cen miedzi. - Długoterminowa prognoza ceny metalu została przyjęta na poziomie 6 614 dol. za tonę. Dla porównania, dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości na 31 grudnia 2015 r., długoterminowa cena miedzi została przyjęta na poziomie 7 075 dol. za tonę - czytamy w komunikacie. Warto też dodać, że podobne operacje księgowe były też robione rok temu. Wtedy wynik roczny spółki obniżył się przez to o ponad 5 mld zł.

Sierra GordaSierra Gorda KGHM

Sierra Gorda

Pierwszy i największy z odpisów dotyczy chilijskiej kopalni Sierra Gorda, czyli największej polskiej inwestycji zagranicznej.

W 2012 r. KGHM za ponad 9 mld zł kupił kanadyjską spółkę Quadra, która posiadała 55 proc udziałów we wspomnianej kopalni. Resztę posiadają Japończycy z koncernu Sumitomo.

Jak w grudniu 2016 r. pisała Gazeta Wyborcza "z Sierra Gorda od początku są jednak spore problemy - kopalnia na razie nie osiągnęła jeszcze zakładanych parametrów, tylko w trzech kwartałach tego roku przyniosła 1,5 mld zł straty. Były prezes KGHM Herbert Wirth tłumaczył Wyborczej, że na taki projekt trzeba patrzeć długofalowo, a inwestycja obliczona jest na 20 lat. Właśnie po to, żeby po zsumowaniu okresów koniunktury i dekoniunktury przynieść firmie duży zysk."

Odpisy na chilijski projekt zrobił też niedawno Sumitomo. W komunikacie z 7 lutego Japończycy informowali, że w okresie październik-grudzień 2016 r. było to 79,9 mld jenów (ponad 2,8 mld zł).

"Księgowy odpis nie wpływa na płynność KGHM"

W związku z powyższym oraz wcześniejszą informacją samego KGHM, dzisiejszy komunikat był oczekiwany przez inwestorów i analityków.

- Spółka rok temu zapowiadała weryfikację założeń produkcyjnych dla aktywów zagranicznych. To był wielomiesięczny proces testów i analiz poszczególnych projektów w oparciu o zaktualizowane założenia cenowe metali. W odniesieniu do Sierra Gordy miało to szczególne znaczenie, gdyż projekt został operacyjnie uruchomiony w połowie 2015 roku i dopiero dokładniejsze dane zebrane podczas początkowego okresu życia tej kopalni pozwoliły na weryfikację całego modelu jej eksploatacji - powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes KGHM.

Miedziowy gigant zapewnia też, że "księgowy odpis nie wpływa na płynność oraz stabilną pozycję finansową Grupy Kapitałowej KGHM, ze względu na jego niepieniężny charakter." Nie zagraża też funkcjonowaniu Sierra Gorda.

- Charakterystyką aktywów górniczych jest to, że długość ich życia sięga nawet kilkudziesięciu lat, a ceny surowców wykazują dużą zmienność w krótszym terminie oraz cykliczność w dłuższym okresie czasu. Podczas życia kopalni może wystąpić nawet kilka cykli surowcowych obejmujących bardzo niskie jak i wyjątkowo wysokie ceny, powodując znaczące wahania wartości księgowej aktywów w czasie - podkreśla Michał Jezioro, wiceprezes ds. rozwoju firmy.

W KGHM podkreślają jednocześnie, że obecne wartości odpisów mają jeszcze charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. 16 marca 2017 r."

Akcje KGHM w dół

Wielkie księgowe odpisy KGHM nie robią w środę na inwestorach specjalnego wrażenia. Od rana kurs akcji spółki traci w granicach 1 proc. - za jedną akcję płaci się ok.  127 zł.

Więcej o: