Mikro firmy mają się coraz lepiej. Na te dane GUS musieliśmy długo czekać

Zdecydowana większość danych GUS cytowana przy rozmaitych okazjach dotyczy firm zatrudniających powyżej 9 osób. O tym co dzieje się w mikro firmach, których mamy w Polsce blisko 2 mln, dowiadujemy się raz do roku i to ze sporym opóźnieniem. Właśnie poznaliśmy wyniki za 2015 r.

Informacje płynąc z raportu "Działalność przedsiębiorstw o licznie pracujących do 9 osób w 2015 r." są budujące. Po kiepskim okresie w latach 2012-1013, najmniejsze biznesy zaczęły odbudowywać swoją liczebność i pod koniec 2015 r. w rejestrach znajdowało się ponad 1,9 mln podmiotów, w których pracowało ok 3,8 mln osób, a zatrudnionych było ok. 1,31 mln osób.

Czym różni się pracujący od zatrudnionego? W dużym skrócie zatrudniony to osoba, która nie jest właścicielem firmy, tylko pracuje w niej na podstawie umowy o pracę. Pracujący to nie tylko pracownik, ale również właściciel lub współwłaściciel firmy, członkowie jego rodziny świadczący nieodpłatnie pracę.

W latach 2011-2015 występował systematyczny wzrost zarówno przychodów, jak i kosztów mikroprzedsiębiorstw. Średnie roczne przychody w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 867,4 mld zł, a Średnie roczne koszty wyniosły 763,6 mld zł.

Udział poniesionych kosztów do uzyskanych przychodów w 2012 r. wyniósł
89,3 proc. i w kolejnych latach systematycznie spadał – w 2015 r. wyniósł 87,2 proc. 

W skali roku w średnie nakłady inwestycyjne wynosiły 27 mld zł, przy czym analizując ich wartość w stosunku do przychodów można stwierdzić, że najlepszy pod tym względem był rok 2014. Firmy zainwestowały wtedy 3,4 proc. przychodów.

Po spadku wysokości wynagrodzeń w 2012 r., co było pokłosiem światowego kryzysu gospodarczego, w latach 2014-2015 pensje poszły w górę średnio o 12 proc. 

W 2011 r. średnie wynagrodzenie wynosiło 1987 zł, a w 2015 r. już 2397 zł. Dla porównania można podać, że w 2015 r. średnie wynagrodzenie w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wynosiło nieco ponad 4000 zł.

Dane: GUS pochodzą z raportu 'Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.'

Czym zajmują się mikroprzedsiębiorstwa? Najwięcej, bo aż 25 proc. (487 tys.) spośród nich działa w handlu i naprawie pojazdów samochodowych. Pozostałe, znaczące pod względem liczby mikroprzedsiębiorstw sekcje PKD to: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 240,2 tys. jednostek (12,6 proc.); budownictwo
235,1 tys. jednostek (12,3 proc.); przemysł – 174,2 tys. jednostek (9,1 proc.) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 163,4 tys. jednostek (8,6 proc.).

Dlaczego GUS tak opieszale bada mikro firmy? Oddajmy głos autorom raportu: "Jednostki o liczbie pracujących do 9 osób prowadzą zazwyczaj uproszczoną księgowość i nie mogą dostarczać informacji tak dokładnych jak duże podmioty. Z uwagi na to, badanie tych przedsiębiorstw jest tak skonstruowane, aby możliwie maksymalnie zmniejszyć, zarówno częstotliwość jak i zakres pozyskiwania danych." 

Więcej o: