Krystyna Pawłowicz: NBP w trybie pilnym zajął się sprawą pożyczki EBOR dla właściciela Lidla i Kauflanda

Na swoim profili facebookowym Krystyna Pawłowicz, posłanka PiS, twierdzi, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), wspiera bezprawnie rozbudowę niemieckich sieci handlowych w Polsce. Zgłosiła już ten problem do prezesa NBP.

Krystyna Pawłowicz poinformowała, że o interwencję w sprawie pożyczek udzielanych przez EBOR „dramatycznie” prosili ją polscy przedsiębiorcy. Powiedzieli jej, jak twierdzi, że „polskie sklepy zmuszane są do likwidacji przez nieuczciwą konkurencję rozrastających się niemieckich sieci handlowych”.

Chodzi tu szczególnie o Kauflanda i Lidla, „które wspierane są bezprawnie potężnymi, wieloletnimi pożyczkami udzielanymi od kilku lat ich właścicielowi, tj. Schwarz Gruppe na rozwój sieci tych sklepów w Polsce.”

Posłanka pisze, że EBOR udzielił 100 mln euro pożyczki Kauflandowi na rozwój sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce. - Oczywiście w konkurencji do polskiego sektora handlowego – dodaje w swoim wpisie.

Pawłowicz informuje ponadto, że o sprawie poinformowała już Prezesa UOKiK, który w „bardzo rzeczowej jasnej analizie wyjaśnił, iż problem tkwi nie w kompetencjach i działaniach polskiego organu antymonopolowego, ale w nadużyciach i bezprawnych praktykach EBOR”.

NBP już zajmuje się sprawą

Dalej Pawłowicz twierdzi, że takie działanie EBOR-u są sprzeczne z jego statutem oraz obowiązującej w EBOR "Strategii dla Polski", wyznaczającej cele polityki pożyczkowej wobec Polski. Jej zdaniem: 

"Strategia..." ta uprawnia do wspierania finansowego TYLKO:"promowania gospodarki niskoemisyjnej" dla zapewnienia "niskiej efektywności energetycznej", "zwiększenia roli sektora prywatnego w gospodarce" i "pomocy w budowie stabilnego sektora finansowego i rynków kapitałowych".Przesłanka "zwiększenia sektora prywatnego" w Polsce już dawno nie zachodzi, gdyż niemal w 100 procentach polski handel jest już prywatny, a pozostałe przesłanki udzielania pożyczek dla modernizacji Polski w ogóle nie mają związku z działalnością i ekspansją handlową sieci Kaufland w Polsce.

W związku z tym, o pożyczkach EBOR-u dla niemieckiej sieci poinformowała Adama Glapińskiego, prezesa NBP. Ten – jak informuje posłanka PiS – zajął się sprawą w trybie pilnym.

Nowy, wyznaczony przez prezesa NBP przedstawiciel Polski w banku EBOR, Wioletta Barwicka, która od początku sierpnia jest jednym z jego dyrektorów wykonawczych, ma przedstawić, na jednym z najbliższych posiedzeń zarządu, list prezesa NBP z pytaniami dotyczącymi praktyk pożyczkowych EBOR-u.

Pieniądze na ochronę środowiska

O sprawa kredytowego wsparcia od EBOR dla sieci Schwarz Group zaczęło być głośno na początku tego roku. Jak pisał wtedy portal dlahandlu.pl, pożyczkę przyznano w lipcu 2016 r., a termin udostępnienia ustalono na styczeń 2017 r. "Projekt został sklasyfikowany jako inwestycja w oddziaływania środowiskowe i społeczne związane z budową, modernizacją i eksploatacją sklepów i magazynów".

Pieniądze zostały wydane m.in. na działania związane z ochroną środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa pracy, a także społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Andrzej K. Koźmiński: Pracodawcy to nie są małe dzieci. To ludzie, którzy powinni dawać sobie radę [NEXT TIME]

Więcej o: