Sejm. PiS zmienia fundusz dla niepełnosprawnych w fundusz do wypłat "13" dla emerytów

Sejm po pierwszym czytaniu skierował do dalszych prac w komisji poselski projekt nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Projekt zakłada, że z tego funduszu będą finansowane trzynastki dla emerytów. Opozycja chciała odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu. 211 posłów było za, przeciw 227.
Zobacz wideo

Projekt został złożony w zeszłym tygodniu przez grupę posłów PiS. Zakłada poważne zmiany w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. To fundusz powołany do życia rok temu. Miał zbierać pieniądze - przede wszystkim z daniny solidarnościowej (tj. dodatkowego podatku 4 proc. od dochodów osób fizycznych ponad 1 mln zł) - m.in. na budowę systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Opozycja próbowała odrzucić projekt. Poniosła porażkę

Wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożyły kluby KO, Lewica, KP PSL-Kukiz’15 i koło Konfederacja. Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 211 posłów, przeciw było 227, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Projekt posłów PiS, który właśnie przeszedł przez pierwsze czytanie i został skierowany do komisji, po pierwsze wykreśla z nazwy funduszu osoby niepełnosprawne. Teraz ma to być po prostu Fundusz Solidarnościowy. Po drugie, rozszerza listę spraw, na które mają być przeznaczane środki z funduszu, m.in. o wypłatę "trzynastek" czy "czternastek".

.. .

Co więcej, projekt zakłada także, że Fundusz Solidarnościowy będzie mógł zaciągać nieoprocentowane pożyczki z budżetu państwa na wypłaty m.in. "trzynastek".

Projekt zakłada także księgowy obrót środkami z już wypłaconych w tym roku "trzynastek". Cały system jest jednak mocno skomplikowany. Otóż Fundusz Solidarnościowy przekazałby środki na refundację tegorocznych "trzynastek" Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych. Te pieniądze FS pochodziłyby... z pożyczki na 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (funduszu na emerytury w razie kryzysu demograficznego). FRD miałby te pieniądze od ministra finansów. 

.. .Więcej o: