Dolnośląskie: GDDKiA podpisała umowę na dokończenie 14 km odcinka drogi ekspresowej S3

GDDKiA po problemach z poprzednim wykonawcą, znalazła firmę, która dokończy pracę na drodze ekspresowej S3. Budowę odcinka Kaźmierzów-Lubin Północny zrealizuje konsorcjum trzech firm. Na oddanie drogi mają 12 miesięcy roboczych, koszt inwestycji to 228,4 mln zł.
Zobacz wideo

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w środę 20 listopada podpisanie umowy na zakończenie robót na odcinku drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północny. Jak podaje GDDKiA jest to ostatni brakujący odcinek S3 pomiędzy Bolkowem w woj. dolnośląskim a Szczecinem. Prace mają zostać zrealizowane przez konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex (partnerzy). Wykonawcy mają 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). GDDKiA przewiduje zakończenie prac w II kwartale 2021 r. Koszt dokończenia odcinka o długości 14,4 km to 228,4 mln zł.

embed

Jak podaje GDDKiA, do wykończenia pozostało 25 proc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę budowę drogi ekspresowej (na odcinku Kaźmierzów - Polkowice 2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pasy awaryjne, na odcinku Polkowice - Lubin Północ 2 jezdnie po 3 pasy ruchu i pasy awaryjne ) oraz węzły Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Firmy będą musiały zadbać także o dokończenie budowy 25 obiektów inżynieryjnych, wykonanie systemów odwodnienia oraz urządzeń ochrony środowiska. Po stronie wykonawcy leży też uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i oddanie fragmentu trasy S3 do użytku.

Województwo dolnośląskie musi dłużej czekać na drogę ekspresową S3, ze względu na problemy GDDKiA z poprzednim wykonawcą

Jak podaje GDDKiA rozwiązanie poprzedniej umowy było koniecznością. Poprzedni wykonawca nie realizował założeń kontraktu, mimo wielokrotnych nawoływań do powrotu na budowę. Urząd podaje, że umowę z konsorcjum, któremu liderowała firma Salini Polska rozwiązano na podstawie twardych danych. Oprócz niezgodności z terminem realizacji prac, powodem były także problemy z uregulowaniem przez wykonawcę płatności dla podwykonawców i dostawców materiałów.

GDDKiA na poprzedniego wykonawcę drogi ekspresowej S3 nałożyła karę umowną w wysokości 84,5 mln zł. Dokładna kwota zostanie podana po zakończeniu rozliczania robót.

Więcej o: